Aanmelding Ontvangst Nederlandse Gemeenschap in Indonesië

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima brengen van 10 tot en met 13 maart 2020 een staatsbezoek aan Indonesië. Ter gelegenheid daarvan hebben de Koning en Koningin het voornemen kennis te maken met de Nederlandse gemeenschap in Indonesië. U kunt zich aanmelden voor deze Ontvangst.

De ‘Ontvangst van de Nederlandse Gemeenschap’ zal op dinsdag 10 maart plaatsvinden. Wilt u de Ontvangst graag bijwonen? Meld u zich dan aan via onderstaand formulier. Houd daarbij rekening met onderstaande voorwaarden.

Voorwaarden voor aanmelding

  • u bent in het bezit van de Nederlandse nationaliteit
  • u bent minimaal 18 jaar oud
  • u woont minimaal 1 jaar in Indonesië

Deze Ontvangst is voor u en (wanneer van toepassing) uw partner, ongeacht zijn of haar nationaliteit.

Vul het aanmeldingsformulier correct in voor 31 januari 2020. Onvolledige of incorrecte registraties kunnen helaas niet gehonoreerd worden.

Deelname

Gezien het grote aantal Nederlanders dat in Indonesië woont, kunnen wellicht niet alle aanmeldingen gehonoreerd worden. Overschrijdt het aantal aanvragen de capaciteit, dan vindt een selectie plaats via loting.

Kunt u deelnemen aan de Ontvangst, dan ontvangt u eind februari een uitnodiging en een toelichting op de gang van zaken tijdens de receptie.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Lees eerst de informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u en/of uw partner bezwaar tegen de gegevensverwerking, dan kunt u niet deelnemen aan de Ontvangst.


Let op: vul altijd de velden in met een * ervoor

Registratieformulier Ontvangst Nederlandse Gemeenschap in Indonesië

Bijvoorbeeld adellijke, militaire of academische rangen, voluit geschreven.

Aanhef *

Vul desgewenst bij ‘andere aanspreekvorm’ in hoe u aangesproken wilt worden.

Conform uw Nederlands paspoort of geldig legitimatiebewijs.

Conform uw Nederlands paspoort of geldig legitimatiebewijs.

Conform uw Nederlands paspoort of geldig legitimatiebewijs.

Inclusief landnummer.

Graag adres en postcode invullen zodat we u eventueel de uitnodiging kunnen toesturen.

Voor aanmelding dient u 18 jaar of ouder te zijn. Uw geboortedatum wordt ingevuld als dd-mm-jjjj, inclusief de streepjes (bijvoorbeeld: 01-01-1960).

Jaartal is voldoende.

Maximaal 3 woorden.

Maximaal 50 woorden, in het Nederlands.

Deze ruimte kunt u gebruiken om iets over uzelf te vertellen (maximaal 60 woorden, in het Nederlands).

Komt u met uw partner, dan verzoeken wij u onderstaande velden ook in te vullen. *
group_name
Aanhef partner *

Vul desgewenst bij ‘andere aanspreekvorm’ in hoe uw partner aangesproken wil worden.

Bijvoorbeeld adellijke, militaire of academische rangen, voluit geschreven.

Conform uw paspoort of geldig legitimatiebewijs.

Conform uw paspoort of geldig legitimatiebewijs.

Voor aanmelding dient u 18 jaar of ouder te zijn. Uw geboortedatum wordt ingevuld als dd-mm-jjjj, inclusief de streepjes (bijvoorbeeld: 01-01-1960).

Maximaal 3 woorden

Maximaal 50 woorden, in het Nederlands

Deze ruimte kunt u gebruiken om iets over uw partner te vertellen (maximaal 60 woorden, in het Nederlands).

Bijvoorbeeld:
• Meneer Janssen
• De heer en mevrouw Jansen
• De heer Jansen en mevrouw Pietersen
• Jan Jansen en Piet Pietersen

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

De ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Indonesië /het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland gebruiken uw persoonlijke gegevens om uw aanmelding voor de receptie in verband met het Staatsbezoek aan Indonesië op 10-13 maart 2020 te kunnen verwerken. Na de receptie zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

De ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Indonesië /het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen om uw registratie te kunnen verwerken voor de receptie, en om u informatie te kunnen versturen over uw registratie en over de receptie. Heeft u bezwaar tegen het verwerken van uw gegevens, dan kunt u niet deelnemen aan de receptie.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

De ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Indonesië /het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland bewaren uw gegevens tijdelijk. Wij gebruiken uw gegevens om uw registratie te verwerken en om u informatie te sturen over uw registratie en over de receptie. In het geval u wordt uitgenodigd voor de receptie, worden uw adres en telefooninformatie gedeeld met de koeriersdienst om uw officiële uitnodigingskaart te kunnen bezorgen. Uw naam en geboortedatum worden gebruikt voor veiligheidscontrole door de politie in Nederland. Uw gegevens worden niet gedeeld met overige derden.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

De ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Indonesië /het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland bewaren uw gegevens tot en met 21 maart 2020. Op 22 maart 2020 worden uw gegevens uit ons systeem verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *