Britse agri-organisaties zeer geïnteresseerd in Nederlandse kringlooplandbouw

Het aantal uitnodigingen dat de Landbouwattaché in het Verenigd Koninkrijk ontvangt om te komen spreken op bijeenkomsten over landbouwbeleid neemt zienderogen toe. Britse land- en tuinbouworganisaties zijn bijzonder geïnteresseerd in het Nederlandse Kringlooplandbouwbeleid. “Vorige week sprak ik op drie landbouwconferenties”, zegt Landbouwraad Tim Heddema.

Kringlooplandbouw
©Nederlandse Ambassade in het Verenigd Koninkrijk
Realisatieplan Kringlooplandbouw van Ministerie LNV

Ogen op voorlopers in Kringlooplandbouw

De Nederlandse visie op de toekomst van de landbouw, gelanceerd in de zomer van 2018, stimuleert voedselproductie met een zo laag mogelijke druk op natuurlijke grondstoffen. Het streven is ketens te vormen waarbij afvalstromen verdwijnen en gebruik van fossiele grondstoffen overbodig is. Zo worden voedingsstoffen uit restproducten benut om bodems gezond en vruchtbaar te houden en wordt er energie gewonnen uit laagwaardige reststromen. Zo ver is het natuurlijk nog niet. Er is nog een lange weg te gaan voordat de visie gerealiseerd is, maar de afslag is resoluut genomen. Britse partijen volgen met veel interesse hoe Nederlandse boerenbedrijven en beleidsmakers zich in deze nieuwe omgeving een weg banen en mogelijk een route uitstippelen die ook zij kunnen volgen. Elke stap die gezet wordt op dit nieuwe ingeslagen pad wordt nauwlettend in de gaten gehouden.

Brits-Nederlands netwerk voor Kringlooplandbouw dijt uit

Verzoeken om op conferenties in het Verenigd Koninkrijk te spreken over deze Nederlandse aanpak komen vaak uit het netwerk dat de Landbouwafdeling van de ambassade zelf in korte tijd heeft weten op te bouwen. “Sinds de Visie op Kringlooplandbouw is gepresenteerd hebben we in het Verenigd Koninkrijk al drie zeer goed bezochte publieksdiplomatie-evenementen georganiseerd die raken aan dit onderwerp, en op donderdag 21 november 2019 is ons vierde seminar in deze serie”, vertelt Heddema. “De komende bijeenkomst heeft als doel onze Britse en Nederlandse contacten bij elkaar te brengen om samen van gedachten te wisselen over de werkelijke kosten van voedselproductie en hoe je tot een eerlijke verdeling van marges in de keten komt. Nederland ziet een sterke positie van de boer daarin als cruciaal voor de omslag naar kringlooplandbouw.”

Alle deelnemers aan voorgaande evenementen zijn ook nu weer uitgenodigd door de Nederlandse ambassade en bij elk evenement breidt het netwerk zich verder uit. Via dat netwerk komen de laatste tijd geregeld uitnodigingen binnen bij Heddema om elders het Nederlandse beleid toe te lichten. “Vorige week sprak ik bij maar liefst drie evenementen van invloedrijke organisaties; van de National Farmers’ Union, het Institute for Agricultural Management en Linking Environment And Farming (LEAF). LEAF had zelfs naar aanleiding van onze visie z’n hele jaarlijkse conferentie aan kringlooplandbouw gewijd. Eerder ben ik met hen op werkbezoek geweest bij Britse boeren die al elementen van kringlooplandbouw toepassen.”

Tim Heddema spreekt bij LEAF conferentie, 15 november 2019
©Julian Little
Tim Heddema spreker op LEAF conferentie, 15 november 2019

Effecten van voedselproductie op klimaat reduceren

De Visie op Kringlooplandbouw is intussen ook vertaald naar een Realisatieplan. Het Agri-team van de Nederlandse ambassade licht de visie en het realisatieplan met verve toe in het VK. Heddema: “Het realisatieplan is helaas nog niet beschikbaar in het Engels, maar intussen blijven wij vertellen over de stappen die in Nederland gezet worden en houden we in de gaten wat er hier in het Verenigd Koninkrijk gebeurt, want ook hier zit men niet stil. Beide landen zetten vol in op hoog-technologische landbouw om de effecten van voedselproductie op klimaat en biodiversiteit sterk te reduceren. Hier is men bijvoorbeeld heel bezorgd over de slechte bodemgezondheid. Kringlooplandbouw en andere Nederlandse kennis en technieken kunnen helpen een omslag te bewerkstelligen.”

Contact met Agri-team Londen

Bent u werkzaam in de agrarische sector en heeft u vragen over export naar of import uit het Verenigd Koninkrijk? Neem dan contact op met het Agri-team in Londen: LON-LNV@minbuza.nl.