Verduurzaming van de metaalsector

Op woensdag 30 oktober 2019 organiseerde de Economische Afdeling van de Ambassade in samenwerking met de Sociaal Economische Raad (SER) een ontbijtsessie voor het Internationaal Verantwoord Ondernemen Convenant Verantwoorde Metaalketens.  

Het IMVO-convenant voor de metaalsector werd in mei 2019 getekend. Het ontbijt-event werd gehouden in het kader van de  London Metal Exchange Week, die jaarlijks in Londen gehouden wordt. De internationale metaalsector was goed vertegenwoordigd in al haar onderdelen. Bij de sessie waren vertegenwoordigers aanwezig van metaalhandelaren, logistieke bedrijven, smelterijen, fabrikanten van halffabricaten, financieringsinstellingen van metaalbedrijven, de London Metals Exchange, vakbonden en brancheorganisaties.

Na een welkomstwoord door Ambassadeur Simon Smits, presenteerde Manuelle Appiah van de SER het convenant en wat de voordelen zijn voor de sector om zich erbij aan te sluiten. Verder spraken het CNV, Tata Steel en de International Tin Association over hun ervaring als deelnemer. Tot slot gaf de London Metal Exchange (LME) toelichting over de ‘Responsible Standards’ die ze 25 oktober publiceerden voor de metaalsector. Hierbij volgde een levendige discussie over het gepresenteerde.

Metaalconvenant ontbijt kleine foto

Aanwezigen spraken over zaken waar de sector tegenaan loopt bij het naleven van richtlijnen rond IMVO zoals de kosten van due diligence checks en voldoen aan standaarden met name voor kleinere bedrijven, hoe handelshuizen te overtuigen zich ook te confirmeren, hoe banken en het secretariaat van het convenant bedrijven kunnen helpen met compliance en hoe een keurmerk (a la Max Havelaar) voor metalen, kopers en consumenten zou kunnen helpen bij de aanschaf van duurzame metaalproducten. De sessie was erg succesvol dankzij de grote interesse voor het werk van het convenant,  maar ook de input die het opleverde.

Heeft u nog vragen of wilt u graag meer informatie over IMVO-convenanten en het metaalconvenant in het bijzonder, dan kunt u contact opnemen met het handelsteam van de Ambassade.