eTruck naar Oostenrijk – goederenvervoer wordt duurzaam

Op maandag 30 september 2019 kwam de eerste volledig elektrische multimodale truck uit Nederland in Wenen aan. De truck leverde een bestelling bloemen af. Dit is een prestatie van formaat gezien de grote afstand – meer dan 1000 km – die op deze duurzame manier is afgelegd. De eerste elektrische levering zal zeker niet de laatste zijn. Ook het goederentransport moet de emissies naar beneden brengen. In deze pilot werken een groot aantal partners uit Nederland en Oostenrijk samen.

Het project maakt deel uit van het PIB e-mobility, dat in 2017 van start is gegaan. De ambassade was van begin af aan betrokken bij de realisatie van het eTruck project. De eTruck werd feestelijk ontvangen in de haven van Wenen door zo’n 200 genodigden. Vanuit Nederland was een delegatie van bedrijfsleven en overheid uit de metropoolregio Amsterdam (MAC) onder leiding van burgemeester Halsema erbij. Uit Wenen was een grote groep politici, ondernemers en zakenlieden aanwezig.

Elektrische truck

Aankomst eTruck in de haven van Wenen

E-mobility maakt een snelle ontwikkeling door en heeft veel potentieel. In de toekomst zal deze vorm van duurzaam transport belangrijker worden. De technologie en infrastructuur die nodig zijn voor duurzaam transport moeten uiteraard nog verder worden verbeterd. Dit kan alleen als er goed internationaal wordt samengewerkt. Volgens een onderzoek van ING zullen in 2028 elektrische trucks financieel aantrekkelijker zijn dan diesels. Rond 2030 zou al een kwart van alle vrachtwagens elektrisch zijn.

De demonstratierit naar Wenen bracht in kaart waar de verbeterpunten liggen in de transportketen. Om elektrisch goederenvervoer technologisch en financieel te kunnen laten concurreren met conventioneel transport moet meer kennis worden opgedaan in de praktijk. De kennis over de rit wordt tussen de aangesloten partners gedeeld. De pilot krijgt een vervolg in het  samenwerkingsprogramma “Zero-e from A to B”, waarin een lange-afstands, zero-emissie transportcorridor van Nederland naar Oostenrijk wordt ontwikkeld.

De delegatie uit Amsterdam was niet alleen aanwezig bij de aankomst van de eTruck met bloemen. De Amsterdammers keken in Wenen ook naar het openbaar vervoer, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en integratieprojecten. Burgemeester Halsema stelde vast hoeveel uitdagingen wereldsteden als Amsterdam en Wenen gezamenlijk hebben. Wenen en Amsterdam halen in internationale vergelijkingen hoge scores. In de nabije toekomst dienen zich weer nieuwe vraagstukken aan. De grote steden moeten nog duurzamer worden om ze leefbaar te houden. Kennismakingen en uitwisselingen als dit Amsterdamse bezoek aan Wenen geven daarvoor nieuwe inzichten.