Vacature Beleidsmedewerker voor de Handelsafdeling van het Consulaat-Generaal in Milaan en achtervang Consul Generaal in Milaan

Wil jij je inzetten voor het Nederlandse bedrijfsleven? Dit is je kans! Het Consulaat-Generaal in Milaan is op zoek naar een enthousiaste collega die het team in Milaan komt versterken!

Basisgegevens

Functiebenaming: Beleidsmedewerker (Economische Afdeling)
Dienstonderdeel/post: CG Milaan
Functieniveau: 09 (salaris van 9.0 – 3.520 Euro/maand tot 9.15 – 5.280 Euro/maand)
Aantal uren: 40

Algemene karakteristieken    

 • De beleidsmedewerker is primair belast met het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van beleid en het verzorgen van de opstelling van projectplannen voor de betreffende afdeling
 • De beleidsmedewerker is verantwoording schuldig aan de Consul Generaal voor wat betreft het leveren van een kwalitatieve bijdrage aan de ontwikkeling van beleid; en het op- en bijstellen van projectplannen
 • Departementale beleidslijnen op het betreffende beleidsgebied en de beschikbare financiële budgetten zijn van belang voor de voorstellen tot verbetering van het beleid en de te ontwikkelen projectplannen
 • De beleidsmedewerker neemt beslissingen over de kwaliteit van de analyse van  verzamelde gegevens en de vertaling van algemene kaders van het departementsbeleid in mogelijkheden voor concrete plannen voor het CG
 • De beleidsmedewerker is het eerste aanspreekpunt bij afwezigheid van de Consul Generaal en is gedurende die vervanging verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van het CG
 • De beleidsmedewerker ondersteunt de Consul Generaal bij het management van het CG

Feitelijk Opgedragen Takenpakket

TAKEN EN RESULTAATGEBIEDEN

omschrijving taken:

 • De beleidsmedewerker draagt bij aan de ontwikkeling van beleid voor het onderhouden en versterken van de bilaterale handelsrelatie tussen Nederland en Italië, met een focus op innovatie en duurzaamheid
 • De beleidsmedewerker ontwikkelt en onderhoudt een breed netwerk voor zijn/haar sectoren
 • Uitvoering Nederlandse handelsbeleid, handelsbevordering en –bemiddeling, publieks- en economische diplomatie, Holland Branding
 • Het opstellen van projectplannen, voorstellen/voorbereiden/organiseren/begeleiden (inhoudelijk en logistiek) van uitgaande en inkomende handelsmissies, persreizen, bezoeken
 • Het organiseren en voorbereiden van (handels)evenementen, beursdeelnames, NL aanwezigheid tijdens conferenties, netwerkgelegenheden
 • Het opstellen van teksten voor vakbladen en e-pers, voor persconferenties en momenten, voor de leiding van de post en voor op de website van de post en social media
 • Archiveren van documenten in Achilles en Sophia
 • Deelname aan MT van het CG en fungeren als sparringpartner voor Consul Generaal bij management van CG
 • Bij afwezigheid van de Consul Generaal is betrokkene eerste aanspreekpunt voor de dagelijkse gang van zaken van het CG en is tekenbevoegd voor administratieve handelingen
 • ijdens afwezigheid van de Consul Generaal houdt betrokkene het CG, in samenspraak met de ambassade in Rome, draaiende en kan wanneer nodig de titel van waarnemend Consul Generaal gebruiken

omschrijving resultaatgebieden:

 • Excellente dienstverlening aan het Nederlands bedrijfsleven en aan Nederlandse (overheids)instellingen
 • Nederlandse handelsbevordering naar Italië en het promoten van Italiaanse investeringen in Nederland
 • Bijdrage aan goede positionering van Nederland in Italië zowel op economisch als op maatschappelijk vlak
 • Goed functioneren van het Consulaat Generaal te Milaan

WERKOMGEVING

Geef hieronder een korte beschrijving van de post (takenpakket, omvang) en de fysieke omgeving waarin gewerkt gaat worden:

CG Milaan is een kleine post met een platte organisatiestructuur. De Consul Generaal staat aan het hoofd en de rest van het team daar direct onder. De beleidsmedewerker ondersteunt de CG in zijn/haar managementtaak en neemt waar bij diens/haar afwezigheid. Goede onderlinge samenwerking is cruciaal voor het kleine team en er wordt bijgesprongen daar waar de werkbelasting hoog is. Milaan is een dynamische omgeving, waar het CG door netwerken, het organiseren van evenementen, dienstverlening en makelaarsfunctie, de Nederlandse belangen richting Nederlands bedrijfsleven en culturele veld behartigt en zodoende een belangrijke meerwaarde heeft. Er wordt nauw samengewerkt met de ambassade in Rome als ‘one team’. De post heeft geen consulaire balie met paspoort- en visumdienstverlening, deze wordt vanuit Rome verzorgd. Wel heeft de post te maken met consulaire noodgevallen en uitgifte van LPs.

Informatie over de samenstelling van het team waarin gewerkt gaat worden:

Het CG heeft ruim 7 fte en bestaat uit de Consul Generaal, een beleidsafdeling (EA en Cultuur) met 4 fte en ruim 2 fte ondersteuning (Operationeel Manager, consulair medewerker en secretaresse). Ook maakt de post gebruik van stagiaires.

Kennis & Vaardigheden

Werk- en denkniveau: WO- niveau

VEREISTEN VOOR DE FUNCTIE

Kennis en ervaringsvelden:

 • Minimaal 4 jaar relevante werkervaring
 • Management- en coachingsvaardigheden
 • Kennis van de regels, voorschriften en ontwikkelingen op het betreffende aandachtsveld, zowel tav het ministerie van Buitenlandse Zaken als met het oog op handelsbevordering;
 • Goede vaardigheid in het optreden naar buiten, zowel schriftelijk als mondeling;
 • Goede kennis van het Nederlands, Italiaans en Engels.

Korte typering van de gezochte medewerker:

De medewerker is in staat voor de gehele organisatie van het CG te denken en weet het organisatiebelang te onderkennen, draagt bij aan de ‘one team’ samenwerking met de ambassade in Rome, en komt op basis van goede analyses tot gedegen beleidsvoorstellen. De medewerker is mensgericht en kan met een rustige uitstraling en autoriteit tot snelle besluitvorming komen.

De medewerker heeft grote affiniteit met het bedrijfsleven en handelsbevordering en is iemand met een flexibele instelling die makkelijk kan schakelen tussen verschillende taken en afwisseling kan waarderen. De medewerker is een teamspeler, gaat makkelijk om met collega’s en draagt bij aan een goede werksfeer. De medewerker is klantgericht ingesteld, gaat graag de extra ‘mile’ en toont zich een waardige gesprekspartner. De medewerker is in staat zelf initiatieven te nemen, dossiers op te pakken, en in hoge mate zelfstandig te werken.

De volgende competenties zijn van belang voor het succesvol vervullen van de functie:

 • Organisatiesensitiviteit
 • Analyseren
 • Initiatief
 • Plannen en organiseren
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken

Contacten

 • Met de beleidsmedewerkers over ontwikkelingen in het beleidsveld en over ervaringen met programma’s en het beleid
 • Met de leiding en medewerkers over de procedures, werkwijze en voortgang van programma’s en over de uitleg en interpretatie van regelgeving
 • Met externe partners en stakeholders
 • Met alle contacten van het CG bij afwezigheid van de Consul Generaal

Overige Opmerkingen ( in te vullen door Post)

Sollicitaties voorzien van motivatie en CV graag uiterlijk 10 oktober 2019 mailen naar mil-cdp@minbuza.nl.

Voor aanvullende informatie over de functie:
Johan O. Verboom
Consul Generaal te Milaan
mil-cdp@minbuza.nl