‘Alle mensen op deze wereld hebben baat bij mensenrechten’

Digital Defenders Partnership (DDP) helpt wereldwijd mensenrechtenverdedigers, journalisten en activisten bij het verbeteren van hun digitale veiligheid en bij digitale aanvallen en bedreigingen. Buitenlandse Zaken ondersteunt DDP, zowel vanuit Den Haag als vanaf de posten wereldwijd. Project manager Frerieke van Bree vertelt waarom het werk van DDP zo belangrijk is.

‘Mensenrechten. Daar hebben alle mensen op deze wereld baat bij. Daarom zet DDP zich daar actief voor in. We bieden mensenrechtenverdedigers, die zich vaak in conflictgebieden begeven, noodhulp. Dat kan in de vorm van een financiële toelage om te kunnen reageren op urgente situaties. Denk bijvoorbeeld aan het veilig hosten van een website na een DDOS-aanval of het vervangen van een gestolen laptop met vertrouwelijke informatie. Maar we bieden ook trainingen, psycho-sociale en legale hulp en een online zelfhulptool.’

Portret Frerieke van Bree

Frerieke van Bree

Digitale wereld

‘Dankzij de ondersteuning vanuit Buitenlandse Zaken en zeven overheden uit andere landen kunnen wij ons werk doen. De Nederlandse ambassades helpen om contact te leggen met mensenrechtenverdedigers. Wij helpen de posten onder meer om voor hun personeel een mensenrechtencursus te verzorgen.’

‘Ook helpen de ambassades met het wereldwijd vergroten van de bewustwording over het belang van internetvrijheid en digitale veiligheid. Want digitalisering heeft dagelijks invloed op het werk van mensenrechtenactivisten. Denk aan hoe zij zich profileren op internet en social media, in welk netwerken zij gegevens delen en of ze versleuteld kunnen e-mailen. Er zijn wereldwijd ook steeds meer intelligente apparaten die een impact kunnen hebben op hun veiligheid.’

Vermiste personen

‘Een van de projecten die we ondersteunen is een organisatie in Mexico die samen met familieleden zoekt naar vermiste personen. Dat werk is niet zonder risico en gebeurt vaak in gebieden waar drugsbendes meer macht hebben dan de overheid en waar corruptie vaak voorkomt. Daarom helpt DDP de zoekers onder meer met het opzetten van beveiligde databases voor persoonsgegevens en workshops over het gebruik van veilige apps en technologieën. Initiatiefneemster Graciela kreeg voor haar inzet in 2017 zelfs de mensenrechtentulp en kon met het prijzengeld haar organisatie verder ontwikkelen.’

Graciela Perez Rodriquez

Graciela Pérez Rodriguez ontvangt Mensenrechtentulp

Energie

‘Als projectmanager DDP vind ik het fijn om strategisch bezig te zijn samen met teamleden. Dat geeft energie. Hoe kunnen we flexibel zijn maar tegelijk voldoen aan de behoeftes in het veld? Hoe zorgen we dat we de meeste impact hebben op de mensenrechtenverdedigers wereldwijd? Daarnaast ben ik continu bezig met fondsen werven, planning, budget en het begeleiden van ons team van negen personen in verschillende regio’s.’