Brits-Nederlandse Offshore Wind ronde tafel

Onlangs heeft de Nederlandse ambassade in Londen in samenwerking met de Britse ambassade in Den Haag de tweede Brits-Nederlandse Offshore Wind ronde tafel georganiseerd. De bijeenkomst bracht ruim 25 Nederlandse en Britse vertegenwoordigers van offshore windbedrijven, overheid, netwerkbeheerders en onderzoeksinstituten samen om verder te praten over hoe er nog beter kan worden gesamenwerkt en hobbels overwonnen kunnen worden om de groei van de sector verder te helpen.

Beide landen zijn ambitieus in hun klimaatambities van (bijna) net zero tegen in 2050. Om deze ambitieuze doelstellingen te halen moet er echter meer geïnvesteerd worden in duurzame energie zoals offshore wind. Nederland plant tussen de 16-70GW aan extra windcapaciteit en het VK minstens 75GW.  Na de recente publicatie van het Britse  Offshore Wind Sector Deal, is het VK in afwachting van een volgende tender ronde (Round 4) voor offshore wind parken. Dat betekent 75GW+ in 2050 voor het VK, dat nu al de grootste offshore wind producent ter wereld is met 16GW.  Nederland heeft net de winnaars van de nieuw windparken bij Hollandse Kust aangekondigd. Kortom genoeg om over te praten voor een sector die volop in beweging is.

De belangrijkste conclusies van deze ronde tafel waren dat om de klimaatambities te halen, er nog grondig gekeken moet worden naar onder andere netwerkaansluitingen en beperkingen op het gebied van ruimtelijke ordening. De huidige elektriciteitsnetten zijn namelijk nog niet uitgerust voor de extra windparken die nodig zijn om die klimaatambities te halen.

Het VK zet met een Offshore Wind Sector Deal en een Growth Partnership actief in op het verbeteren van de eigen supply chain en lokale werkgelegenheid met een target van 60% (nu 49%). Nederland heeft niet zo’n doelstelling, maar spreekt wel over hoe daarmee om te gaan. Verder zou de supply chain behoefte hebben aan transparantere samenwerking met de Tier 1 contractanten van windparken.

Tenslotte was een belangrijk discussiepunt het tekort aan gekwalificeerd en divers personeel in beide landen en wat te doen om jonge kinderen te interesseren voor exacte vakken, zodat ze later opleidingen in de windindustrie kunnen ambiëren. Meer plaatsen creëren voor traineeships is ook erg belangrijk. Ook op dit gebied zou verdere samenwerking tussen beide sectoren een grote meerwaarde kunnen hebben.

Voor verdere informatie over de Britse wind-op-zee markt of de ronde tafel kunt u contact opnemen met handelsattaché Tessel van Essen