De markt voor plastic-verpakkingen (en recycling daarvan) | e-commerce in China

De honger naar e-commerce van de Chinese consument groeit, wat vraagt om slimme oplossingen in de verpakkingsindustrie. China is naarstig op zoek naar oplossingen om de sector te verduurzamen, vooral op het vlak van over-verpakking, snelgroeiende hoeveelheden pakketjes en infrastructuur voor de recycling hiervan. Tegelijkertijd heeft Nederland een sterke recycling-sector. Al sinds de jaren ’70 scheidt Nederland haar afval. Met dat initiatief liep Nederland ver vooruit op Europa, waar pas in 2008 regelgeving over afvalrecycling werd opgesteld. In dit onderzoek lees je meer over de ontwikkelingen in de Chinese recycling industrie en de kansen in deze sector voor Nederlandse ondernemers.

Over-verpakking begint langzaamaan een trend te worden in de Chinese e-commerce markt. In 2018 werden meer dan 51 miljard pakketjes verstuurd, wat naar verwachting zal toenemen tot 190 miljard richting 2023. In combinatie met de lage kwaliteit plastic die wordt gebruikt zorgt dit voor een zeer lage verhouding gerecycled plastic. In 2018 voerde de Chinese overheid dan ook strenger beleid door op dit vlak, wat onder andere als gevolg had dat China niet langer afval uit andere landen aannam.

De nieuwe ‘National Standard for Parcel Packaging Products’ streeft naar het verduurzamen van de verpakkingen-sector en het stimuleren van een circulaire economie. Dit vraagt om een integrale aanpak, met samenwerking van publieke en private organisaties. De omvang van de sector zorgt voor enorme druk, wat een goed recycling systeem essentieel maakt. Dat begint bij de kwaliteit en design van verpakkingen tot het kwalificeren van afval en het opzetten van regelgeving. Bijkomende uitdagingen zijn het gebrek aan recycling van huishoudelijk afval en gebrek aan draagvlak hiervoor.

Voor Nederlandse ondernemers liggen de kansen vooral op het vlak van:

  • Het verbeteren van de kwaliteit van plastic verpakkingen;
  • Plastic verpakkingen afval kwalificatie;
  • Het Extended Producer Responsibility framework verbeteren;
  • De handhaving van beleid en certificering ondersteunen;
  • De centralisatie van recycling van huishoudelijk afval;
  • Technologie en R&D;
  • Het stimuleren van maatschappelijk draagvlak.

Samen met RVO, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ondersteunt het economisch netwerk in China graag ondernemers die actief zijn of willen worden op het vlak van recycling. Lees meer over de ontwikkelingen in het onderzoek of neem direct contact op met Maurits Boomars (Ministerie Infrastructuur en Waterstaat) of Emiel Mulder (RVO).