Circular Economy in Zuid-Duitsland – Kansen en barrières voor Nederlandse ondernemers in de infrastructuur en bouw

Op vrijdag 21 juni werd in het LEF Future Center in Utrecht het marktonderzoek over circulair bouwen en infrastructuur in Zuid-Duitsland gepresenteerd. Het was een enerverende middag, waarbij het enthousiasme en de bereidheid samen met Duitsland circulair op te trekken groot bleek.

Op 21 juni vond in het LEF Future Center van Rijkwaterstaat in Utrecht het event “Internationale kansen  voor circulair bouwen” plaats. De focus lag hierbij op Zuid-Duitsland en de Verenigde Staten.

In samenwerking met Holland Circular Hotspot, Rijkswaterstaat en het Consulaat-Generaal te München, organiseerde RVO deze bijeenkomst rond de internationale kansen op het terrein van circulair bouwen. In een informele sfeer werd van gedachten gewisseld en werden nieuwe contacten geknoopt. Aan de bijeenkomst namen 45 geïnteresseerden deel.

Programma

Een overzicht van het programma en de betrokken sprekers vindt u op de website van Holland Circular Hotspot.

Borris Haupt presenteert marktstudie Circulair Bouwen in Zuid-Duitsland

Marktonderzoek

Het onderzoek is in opdracht van RVO door het Consulaat-Generaal in München en Bayern Innovativ uitgevoerd. Het geeft een overzicht van de belangrijkste Duitse wet- en regelgeving, de voornaamste investeerders en de tekorten van Zuid-Duitsland waarin kansen voor Nederlandse bedrijven en organisaties liggen. Zo blijkt onder meer dat de sectoren bouw en infrastructuur in Zuid-Duitsland conservatief en regionaal georiënteerd zijn. De kansen voor Nederland liggen daarom in het prikkelen van de Zuid-Duitse markt voor circulariteit. Met name op het gebied van R&D en kennisuitwisseling en samenwerking tussen steden zijn er vele mogelijkheden.

Bouwafval is een complex vraagstuk, waarbij in Zuid-Duitsland voornamelijk vraag is naar nieuwe en kostenefficiënte technologieën om met bouwafval om te gaan. Ook op het gebied van ‘awareness’ over circulariteit kan Nederland een rol spelen. Er is interesse voor best practice voorbeelden en de Nederlandse ervaring wat betreft de aanpak van circulaire bouwprojecten.

Resultaten

“De overheid speelt een cruciale rol bij ontwikkeling van de circulaire economie”, zo constateerde Dr. Borris Haupt, technologiemanager van Bayern Innovativ. “We kunnen dan ook veel van elkaar leren om ‘thuis’ toe te passen. Dit speelt zeker op het gebied van circulaire economie waarin innovatie en techniek samenkomen.” In de middag zijn er in alle enthousiasme mogelijkheden voor projecten ontstaan, zoals kennisuitwisseling tussen steden op het gebied van circulaire woningbouw en op het gebied van aanbestedingsprocedures voor de circulaire infrastructuur. Bij verschillende ondernemers leefde al snel het idee om samen te gaan kijken hoe men samen de markt zou kunnen betreden.