‘Er zit rust in onze relatie met het ministerie’

Daan Wensing is programmadirecteur bij IDH, The Sustainable Trade Initiative. Volgens hem is samenwerking noodzakelijk om de duurzame ontwikkelingsdoelen te halen. ‘De uitdagingen waarvoor we staan zijn gewoonweg te groot. Geen bedrijf, ngo of overheid kan dit in zijn eentje realiseren.’

‘Bij IDH zoeken we de verbinding. We brengen bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en anderen bijeen om samen groene, duurzame en inclusieve groei te creëren. Bijvoorbeeld in de productieketens voor cacao. In de Europese landen brengen we de merken, handelaren en middenstand bij elkaar. En in de productielanden de producenten, overheden, ngo’s en kennisinstellingen. En vervolgens stellen we samen vast wie er wat moet doen om duurzame cacao gemeengoed te maken.’

Daan Wensing
Daan Wensing (l) op werkbezoek

Publiek-private partnerschappen

‘Maar we doen nog meer. We dragen ook bij aan de uitvoering van de plannen. Bijvoorbeeld door te investeren in de ontwikkeling van innovatieve productiemethoden. Ook dat doen we weer samen met het bedrijfsleven. Dit soort publiek-private partnerschappen zijn essentieel voor duurzame ontwikkeling. De uitdagingen waarvoor we staan om de duurzame ontwikkelingsdoelen te halen zijn gewoonweg te groot. Geen bedrijf, ngo of overheid kan ze in zijn eentje realiseren. Daarom is samenwerken en delen van kennis zo belangrijk.’

Blijvende impact

‘Ik geloof heilig in de samenwerking met het bedrijfsleven. Als je ziet hoeveel geld er is gemoeid met de inkoop van grondstoffen, transport en het beheer van voorraden. Bij grote bedrijven kan het gaan om miljarden per jaar. Dat is veel meer dan IDH of vergelijkbare partijen op tafel kunnen leggen. Daarbij hebben sommige bedrijven plantages en fabrieken in landen met een looptijd van 30 tot 60 jaar. Als je dergelijke bedrijven meekrijgt heeft dat een blijvende impact. En bovendien kunnen die bedrijven aanjagers zijn voor de sector om te gaan veranderen.’

Warme en hechte band

‘De band tussen IDH en Buitenlandse Zaken is warm en wordt steeds hechter. Sinds de oprichting, ruim tien jaar geleden, steunt het ministerie ons met hun netwerk, financiële middelen en kennis. We zijn voortdurend in gesprek over de manier waarop we de uitdagingen gezamenlijk aan kunnen pakken. En in het contact met lokale overheden van de producerende landen trekken we steeds meer samen op met de ambassades. Op die manier versterken we elkaar. Er zit rust in onze relatie met het ministerie. Samen werken we aan ontwikkelingen die tijd kosten, en die tijd gunnen we elkaar.’

Daan Wensink op vrachtwagen

Solide en neutrale basis

‘Het ministerie heeft ook een grote rol gespeeld bij het betrekken van andere landen bij de financiering. Denemarken en Zwitserland zijn nu ook institutionele donoren waardoor het Europese draagvlak van IDH groter is geworden. We krijgen nu ook bijdragen uit België, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Duitsland. Dat geeft een hele solide en neutrale basis om vanuit te werken.’

Kantelende relatie

‘Duurzame handel is ontzettend belangrijk. Voor de wereld en voor Nederland. Niet alleen omdat wij stevige ambities hebben op het terrein van duurzaamheid. Maar ook omdat we een handelsland zijn en we onze toegang tot grondstoffen zeker moeten stellen, ook voor de toekomst. Dat vergt een heel andere relatie met de producerende landen. Het is lang zo geweest dat die meteen leverden als wij om grondstoffen vroegen maar dat is aan het kantelen. Er komt een moment dat de vraag in de wereld het aanbod gaat overstijgen en daar moeten we op voorbereid zijn.’