Duits-Nederlandse militaire samenwerking: toonaangevend door het goede voorbeeld te geven

In een snel veranderende wereld waarin veiligheid, stabiliteit en welvaart in toenemende mate bedreigd worden, is militaire samenwerking van het grootste belang. Het Duits-Nederlandse militaire partnerschap is een blauwdruk voor effectieve samenwerking en integratie. Deze sterke bilaterale relatie heeft in de loop van enkele decennia vorm gekregen. Voor Nederland wordt de samenwerking met Duitsland als een ‘strategisch partnerschap’ beschouwd.

Henning-von-Tresckow-Kaserne

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bezoeken, in aanwezigheid van minister Bijleveld van Defensie en haar Duitse collega Von der Leyen, het Einsatzführungskommando der Bundeswehr (EFK).

De hoeksteen van de bilaterale samenwerking was de oprichting van het 1e Duits-Nederlands legerkorps in Münster in 1995. Dit legde de basis voor de ontwikkeling van wederzijds vertrouwen.

In de loop der jaren is het partnerschap verbreed en verdiept, met een breed scala aan activiteiten zoals de uitwisseling van militaire inlichtingen, gecombineerde opleidingen, trainingen en oefeningen, de uitwisseling van militair personeel en uitzendingen. In 2013 is een 'Intentieverklaring' voor verdergaande samenwerking ondertekend door de Duitse en Nederlandse ministers van Defensie, resulterend in momenteel ongeveer 150 samenwerkingsprojecten.

In 2014 werd de 11e Luchtmobiele Brigade geïntegreerd in de Division Schnelle Kräfte. In 2016 werd de 43e gemechaniseerde brigade geïntegreerd in de 1. Panzerdivision. Tegelijkertijd werd het gecombineerde tankbataljon 414, bemand door Duitse en Nederlandse soldaten en met Duitse tanks, geïntegreerd in de 43e Mechanische Brigade. Momenteel staan twee van onze drie Nederlandse Brigades onder tactisch bevel van de Bundeswehr. Daarnaast werd in 2018 de Duitse Grondgebonden Luchtverdediging Groep 61 onder het commando van het Nederlands Defensie Grondverdedigingscommando Luchtstrijdkrachten geplaatst.

De samenwerking tussen de Nederlandse en de Duitse Marine is duidelijk zichtbaar in het medegebruik van het Joint Support Ship (JSS) Zr.Ms. Karel Doorman en de samenwerking met het Duitse Seebatallion. De samenwerking met de Duitse Luftwaffe komt vooral tot uiting in vele internationale oefeningen.

Tevens wordt op materieelgebied samengewerkt. Zo is in mei 2018 door de Nederlandse minister van Defensie Bijleveld en Duitse minister van Defensie Von der Leyen een intentieverklaring betreffende de digitale integratie van landoperaties ondertekend, waarmee beide landen de opties voor de gezamenlijke verwerving voor de digitalisering van hun landmachten onderzoeken.

De samenwerking bij opleidingen, trainingen en oefeningen heeft ook geresulteerd in gezamenlijke inzet in operaties en missies, waaronder in de Resolute Support missie in Afghanistan, Operation Inherent Resolve in Irak, MINUSMA in Mali en de enhanced Forward Presence in Litouwen. Duitsland en Nederland leverden tevens een gezamenlijke bijdrage aan de NATO Response Force.

Verder oefenden militairen van het Seebatallion en de Division Schnelle Kräfte tijdens de nationale evacuatie-oefening ‘Schneller Adler in september 2018 vanaf het JSS Zr. Ms. Karel Doorman en nam het 1e Duits-Nederlandse Legerkorps in oktober-november 2018 deel aan de NAVO-oefening ‘Trident Juncture’ in Noorwegen.

Op 21 mei 2019 tekenen de Duitse minister van Defensie Von der Leyen en haar collega minister Bijleveld een nieuwe ‘Declaration of Intent’, gericht op verdere versterking en intensivering van de Duits-Nederlandse militaire samenwerking.

Met al deze voorbeelden is duidelijk hoezeer Nederland en Duitsland hechten aan de bilaterale samenwerking, waarbij steeds nieuwe wegen worden bewandeld om de samenwerking en integratie te versterken: “toonaangevend door het goede voorbeeld te geven”.

Henning-von-Tresckow-Kaserne
Henning-von-Tresckow-Kaserne