Impact van investeerders op Responsible Mining

Responsible Mining Panel Discussion

Dinsdagavond 14 mei hebben wij in samenwerking met de Zwitserse ambassade en de Responsible Mining Foundation (RMF) een panelgesprek georganiseerd over de impact van investeerders op responsible mining.

De RMF is een onafhankelijke stichting die ernaar streeft de mijnbouwsector structureel te veranderen door de activiteiten van ondernemingen in die sector te beoordelen op EESG-criteria (Economic, Environmental, Social and Governance criteria). De verifieerbare informatie van deze ondernemingen wordt vervolgens in de Responsible Mining Index gepubliceerd en elke twee jaar geactualiseerd. Op deze manier hoopt de RMF de mijnbouwsector aan te moedigen transparant te communiceren over hun activiteiten en onderlinge peer pressure te stimuleren.

Onder de aanwezigen waren onder meer banken, pensioenfondsen en investeringsmaatschappijen die hun leidende rol en voorbeeldfunctie erkennen om een bijdrage te leveren aan het hervormen van de mijnbouwsector. Tijdens het event uitten ze ernstige bezorgdheid over met name kinderarbeid, veiligheid en milieu in de sector. Om deze problemen aan te pakken zouden de investeerders graag zien dat alle bedrijven uit de sector een plaats in de Responsible Mining Index krijgen. Nu zijn het vaak de grote bedrijven die in de index zijn terug te vinden en blijven de kleinere private ondernemingen buiten schot. De aanwezigen gaven aan juist problemen te hebben met deze kleinere bedrijven, omdat zij vaak weigeren openheid van zaken te geven over hun activiteiten. Transparantie en peer pressure worden door de investeerders dan ook nog steeds als belangrijke middelen beschouwd om de omstandigheden in de mijnsector te verbeteren.

Daarnaast werd er veelvuldig gepleit voor het op wereldschaal invoeren van een keurmerksysteem en het zetten van wereldwijde standaarden waaraan bedrijven zich dienen te houden. Ook werd er gepleit voor het invoeren van een track and trace systeem waarmee de activiteiten van een bedrijf van bron tot eindproduct achterhaald kunnen worden.

De aanwezigen waren het erover eens dat het gesprek over verantwoord ondernemen in de mijnsector gekoppeld moet worden aan het efficiënt gebruiken van natuurlijke hulpbronnen en gedolven mineralen. Uiteraard kunnen we niet zonder delfstoffen en mineralen, maar in de transitie naar een circulaire economie moet de consumptie van mijnbouwgrondstoffen wel omlaag.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over Responsible Mining dan kunt u altijd contact met ons opnemen.