EP-verkiezingen: nog een week om uw stembiljet in te sturen

Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk die als kiezer geregistreerd staan in Nederland kunnen tot en met 23 mei 15.00 uur hun stem uitbrengen op een Nederlandse kandidaat voor het Europees Parlement.

Stuur uw stem tijdig in

Let op: de enveloppe met het stembiljet, de stempas en een kopie van uw paspoort moeten uiterlijk om 15.00 uur op 23 mei binnen zijn op het poststembureau bij de Nederlandse Ambassade in Londen. U doet er dus goed aan uw briefstembiljet ruim op tijd op de post te doen. Tot 23 mei 15.00 kunt u uw stembiljet ook persoonlijk afgeven op de ambassade.

Vooropenen van briefstemmen bijwonen

Vanaf maandag 20 mei start ambassadepersoneel met het vooropenen van de enveloppen en het controleren van de briefstembewijzen en identiteitsbewijzen. Donderdag 23 mei worden de stemmen geteld. Maandag 20 mei t/m donderdag 23 mei van 09.00 tot 17.00 lokale tijd zijn Nederlanders welkom om het vooropenen en het tellen van de stemmen bij te wonen op de ambassade Londen.

Meer informatie over stemmen per briefstem

  • Informatie over het stemmen per briefstem, de benodigde documenten en de werkwijze van de briefstembureaus

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de Gemeente Den Haag via +31 70 353 4400 of met Buitenlandse Zaken via +31 247 247 247.