Meest actuele NL-VK handelscijfers: Het Verenigd Koninkrijk blijft de tweede handelspartner van Nederland

Het Verenigd Koninkrijk is na Duitsland de tweede handelspartner van Nederland, blijkt uit cijfers van het CBS. De export van goederen en diensten naar het VK leverde Nederland in 2018 25,5 miljard euro op.

©Shutterstock

Deze week publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geactualiseerde cijfers over de economische verwevenheid van Nederland met het VK, de toegevoegde waarde van de Nederlandse export naar het VK en de werkgelegenheid die aan de Nederlandse export naar het VK is verbonden.

Nederland exporteerde in 2018 in totaal voor 59,5 miljard euro aan goederen en diensten naar het VK. Ten opzichte van 2017 is dit een toename van 3,4 miljard euro, ofwel 6 procent. Met de export van goederen en diensten naar het VK verdiende Nederland in 2018 25,5 miljard euro, wat neerkomt op 3,3 procent van het Nederlandse bbp. Ten opzichte van 2017 is dit een toename van 1 miljard euro, ofwel 4 procent. Specifiek groeiden de exportverdiensten in de dienstensector met 0,6 miljard euro (5 procent) en in de goederensector met 0,4 miljard euro (3 procent).

Uit de cijfers blijkt evenwel dat Nederland in 2018 minder verdiende per euro aan de export naar het VK, namelijk 42,9 eurocent ten opzichte van 43,7 eurocent in 2017. De export van goederen uit eigen productie ervaart een daling in verdiensten per euro, omdat er meer import (grondstoffen, halffabricaten of diensten) nodig is ten behoeve van de export van goederen van Nederlandse makelij naar het VK.

Het Verenigd Koninkrijk is, op basis van de toegevoegde waarde van de export, na Duitsland de tweede handelspartner van Nederland in 2018. Deze positie is onveranderd gebleven ten opzichte van 2017.

De export van goederen en diensten naar het Verenigd Koninkrijk levert Nederland 234.000 banen op in 2017, het meest recente jaar waarover cijfers bekend zijn.

Wilt u meer weten over zakendoen met het VK neem dan gerust contact op met het Economisch Team van de Ambassade. Wilt u meer weten over de gevolgen van de Brexit, dan verwijzen we u graag naar het Brexitloket en de Brexit Impact Scan.