Stap voor stap naar een betere stoeprand met het natuursteenconvenant

De Nederlandse en Vlaamse natuursteensectoren hebben samen met de Nederlandse en Vlaamse overheid, ngo’s en vakbonden afspraken gemaakt voor een meer verantwoorde productie en inkoop van natuursteen. De sector gaat direct aan de slag met het in kaart brengen van risico’s in de productieketen en met het aanpakken van problemen zoals kinderarbeid, gedwongen arbeid, veiligheid en gezondheid.

Convenanten voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) zijn een samenwerking tussen bedrijven, overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties. Op 13 mei is het eerste internationale IMVO convenant voor natuursteen getekend, genaamd ‘TruStone’. Het convenant richt zich op het verbeteren en verduurzamen van de natuursteenbranche.

Natuursteenconvenant - kinderen op de grond

Aanrechtbladen

Waar wordt natuursteen allemaal voor gebruikt? Denk vooral aan aanrechtbladen, grafstenen, monumenten, tegels, gevels en stoepranden. Voornamelijk in Azië, Afrika en Latijns-Amerika wordt natuursteen regelmatig gewonnen en verwerkt onder omstandigheden waarbij er sprake is van schending van mensenrechten en het milieu wordt geschaad. Een van de speerpunten van dit convenant is het creëren van een transparante waardeketen, van groeve tot en met keuken en stoeprand.

Natuursteenconvenant 370x245.jpg

Arte, producent van werkbladen, heeft het convenant ook ondertekend. Ongeveer 75 procent van het graniet dat Arte inkoopt, is afkomstig uit India. Dit land beschikt over een van de vijf grootste steenindustrieën ter wereld. In samenwerking met lokale partners verbetert Arte de arbeidsomstandigheden in de groeves.

Ook buiten de groeves zetten zij zich in: met hun Right To Education project werken ze met verschillende partijen samen om ervoor te zorgen dat kinderen een eerlijke kans krijgen op een betere toekomst. Het streven is om een ‘Child Labour Free Zone’ te creëren in de dorpen rondom de groeves.

Natuursteenconvenant - meisjes in de klas

Positieve verandering

Het project probeert in samenwerking met lokale 'mobilisers' bewustwording te creëren bij gezinnen met kinderen met als doel dat kinderen naar school gaan in plaats van in de groeven werken. Arte hoopt met dit project een positieve verandering teweeg te brengen, zodat meer MKB-bedrijven een steentje bijdragen om een transparante waardeketen te creëren.