Northernlands Data & Startup Summit in Leeds

Leeds, in het noorden van Engeland, begint zich te ontplooien als de ‘Data City’ in het Verenigd Koninkrijk en huist onder meer het Leeds Institute for Data Analytics, Leeds Data Mill en Leeds Open Data Institute. Maar ook bedrijven als AWS, Sky Betting en het nieuwe hoofdkantoor van Channel 4 zijn hier gevestigd. Daarnaast is Leeds na Londen en Manchester de grootste Tech Hub in het VK. Voor ons een reden om samen met ODI Leeds een event te organiseren om zelf kennis te maken met het Radically Open Leeds en Leeds te laten kennis maken met Nederland.

Op 2 mei j.l vond de Northernlands Data & Startup Summit plaats. Het event was gericht op bedrijven, organisaties en kennisinstellingen die op één of andere manier werken met data. Maar iedereen die geïnteresseerd is in de mogelijkheden van data voor economische groei was van harte welkom. De Summit was een zoektocht binnen de Data economie, waarbij onderwerpen als de waarde van data, diversiteit van data en de potentie voor innovatie aan bod kwamen. Daarnaast was de Summit het begin van nauwere banden tussen Nederland en het Noorden van Engeland, North Sea Neighbors in woord en daad!

De CEO van het Open Data Instituut in Londen, Jennis Tennison, sprak over het belang van data voor economische groei en hoe de activiteiten van het Open Data Instituut dit ondersteunen. Ian Massingham van Amazon Web Services (AWS) legde uit waarom Open Data van groot belang is voor Amazon en hoe Open Data die gedeeld wordt via AWS nieuwe producten en services creëert. Sarah Longlands, de directeur van de Think Tank IPPR North vertelde meer over de economische groei in het Noorden van Engeland, een economie met een waarde van meer dan £300 miljard (groter dan Wales, Schotland en Noord-Ierland gezamenlijk!). en Marc Farr, Founder van Beautiful Info over de groeiende interesse voor Advanced Analytics en het belang van Data Analytics in de gezondheidszorg!

Vanuit Nederland kwamen Valerie Frissen, directeur van het SIDN Fonds, Kenny Pool de voorzitter van de Big Data Innovatie Hub Zuid-Holland en Co-Founder John Sinteur van Radically Open Security om meer over het belang van data in Nederland te vertellen. Zo konden we de Engelsen onder meer vertellen over de enige non-profit computer security consultancy in de wereld, de SmartCity Gids van Zoetermeer en de BEEP App.

De opening van de Summit werd gedaan door de Ambassadeur met een interview  door de CEO van ODI Leeds, Paul Connel. De Summit liet zien dat er vele ontwikkelingen plaatsvinden op het gebied van Data Innovation en dat het Noorden van Engeland in het algemeen en Leeds in het bijzonder, hier een belangrijke rol in speelt. Dit levert kansen op voor het Nederlandse bedrijfsleven en voor samenwerking op gevoelige onderwerpen zoals mensenrechten en privacy in het kader van het gebruik van Data.

Mocht u geïnteresseerd zijn in mogelijkheden op het gebied van data innovatie in het Noorden van Engeland dan helpen we u graag bij eventuele vragen die u heeft. Neem contact met ons op of met het NBSO in Manchester.

Keep in Touch with the Dutch