Europese verkiezingen

Beste Nederlanders!

Op 23 mei 2019 kunt u als kiezer buiten Nederland weer stemmen. U brengt uw stem uit tijdens de verkiezingen voor de leden van het Europees Parlement.

Om te kunnen stemmen, moet u zich uiterlijk hebben geregistreerd op 11 april 2019, zie hiervoor de berichtgeving op onze website www.nederlandwereldwijd.nl en op de Facebook pagina van de ambassade.

U stemt met een briefstembewijs of een kiezerspas die u inmiddels van het Bureau Verkiezingen in Den Haag toegestuurd hebt gekregen.

U  kunt u uw briefstem per lokale post sturen aan het op de eveneens door u ontvangen retourenvelop aangegeven adres. Zorg ervoor dat u uw briefstembiljet tijdig en voldoende gefrankeerd verstuurt om te garanderen dat uw stem op tijd aankomt!

Wanneer u wilt dat de Nederlandse Ambassade in Rabat uw briefstem voor u naar Nederland verstuurt, dan kunt u de enveloppe met uw stembiljet vóór 17 mei bij de Ambassade aanleveren. Frankeren is in dat geval niet nodig! Uw stem wordt vervolgens door de ambassade doorgezet naar het Bureau Verkiezingen in Den Haag.

Informatie over het stemmen per briefstem treft u onder: https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/verkiezingen/kiezers-buiten-nederland/kiezers-buiten-nederland-stemmen-per-brief.htm#

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de Gemeente Den Haag via +31 (0) 70 353 4400 of met Buitenlandse Zaken via +31 247 247 247.