Blog 8 van Ambassadeur Kees Rade

Beste landgenoten,

De naweeën van de verkiezingen van 24 maart zorgden voor een novum in mijn diplomatieke carrière: ontboden worden op het lokale ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit was mij nog nooit overkomen. De aanleiding: op 6 april moest Future Forward leider Thanatorn zich vervoegen op een politiebureau om een aanklacht aan te horen inzake de rol die hij zou hebben gespeeld tijdens een betoging die in 2015 had plaatsgevonden. Het is staand beleid van de EU en gelijkgezinde landen in de hele wereld om in gevoelige juridische procedures een ambassademedewerker te sturen om de procesgang te observeren. Zo ook hier; buiten het politiebureau waren medewerkers van ruim 10 ambassades aanwezig om e.e.a. gade te slaan. De politie gedroeg zich uiterst vriendelijk. Ze werden na het vertrek van Thanatorn uitgenodigd binnen te komen, kregen water aangeboden en konden vragen stellen over de procesgang.

Groot was dan ook de verbazing, toen we de volgende dag lazen dat de minister van BZ dit een ontoelaatbare inmenging in interne zaken vond. Op zijn verzoek werden de ambassadeurs van de betreffende ambassades gevraagd naar het ministerie te komen om van een hoge ambtenaar een nota in ontvangst te nemen, waarin dit standpunt officieel werd medegedeeld. Tussen de regels viel te lezen dat het niet zozeer om onze aanwezigheid ging, alswel om de aandacht die de media hieraan hadden besteed.

Ons onderling afgestemd antwoord was dat dit volgens de Conventie van Wenen, die het gedrag van diplomaten regelt, toegestaan wordt. Verder hebben wij uiteraard geen enkele voorkeur voor een bepaalde partij, maar hebben we wel grote belangstelling voor het democratische postelectorale proces. Ik heb er ook nog aan herinnerd dat de Thaise ambassade in 2016 ook een medewerker als waarnemer had gestuurd naar het proces tegen Aung San Suu Kyi in Yangon. Het gesprek verliep overigens in prettige sfeer, zoals dat zo mooi heet. En we zullen in elk specifiek geval een goede afweging moeten maken tussen ons beleid gericht op versterking van democratie en mensenrechten en onze positie als ambassade in een derde land.

Deze maand stond het begrip duurzaamheid voor ons centraal. Klimaatverandering, circulaire economie, plastic afval, extreme weersomstandigheden, het zijn thema’s die niet meer weg te denken zijn, in Nederland, in Brussel, en meer en meer ook hier in Thailand. De reden hiervoor is helaas niet positief; alle cijfers die de wetenschap ons voorschotelt wijzen er op dat we snel moeten handelen om hier wat aan te doen. De Nederlandse regering heeft verregaande ambities aangekondigd, en zal binnenkort meer bekend maken over concrete maatregelen om deze te bereiken. Verwacht wordt dat deze voor elke Nederlander een grote impact zullen hebben. Er gebeurt overigens al het nodige rond duurzaamheid in Nederland, bijvoorbeeld op het gebied van innovatie, smart solutions e.d..

Het is duidelijk dat het hier globale problemen betreft, waar we efficiënter mee om kunnen gaan als we ervaringen en oplossingen met elkaar delen. Daarom hebben we als ambassade besloten om Nederlandse en Thaise deskundigen aan elkaar te koppelen om een dergelijke kruisbestuiving te bevorderen. In het kader van de Dutch Sustainability Days (DSD), zoals wij het geheel hebben gedoopt, zullen we tijdens een grote conferentie over duurzaamheid op 14 mei tijdens een intensief programma een platform aan overheden, bedrijven en onderzoekers bieden om hierover verder te praten. We zijn erg blij dat voormalig MP Jan Peter Balkenende een keynote speech zal houden, en ook enkele andere deskundigen, bijvoorbeeld van Holland Circular Hotspot, onze Nederlandse ervaringen zullen delen met Thaise counterparts.

Daarnaast hebben we nog veel meer op het programma van de DSD staan, zoals een wedstrijd voor Thaise kunstenaars, die een kunstwerk voor de tuin van de ambassade moesten ontwerpen gemaakt van gebruikt materiaal (winnaar: een bouwsel gemaakt van 38000 rietjes, zijnde het gebruik van een Thai gedurende zijn leven), een fietstocht in Ayuthaya in het kader van duurzaam toerisme, en een bijeenkomst over duurzame veehouderij, waarin Nederland een leidende rol in de wereld speelt. We hebben ook geprobeerd ons Oranjefeest, ter ere van de verjaardag van Zijne Majesteit, zo duurzaam mogelijk op te zetten. Bioplastic glazen en voedselresten die over enkele weken als compost gebruikt kunnen worden, gescheiden afvalverzameling, herbruikbare borden, allemaal gericht op een zo kleine mogelijke belasting van het milieu. En gezien het enthousiasme van de deelnemers ging dit niet ten koste van het plezier, integendeel. We moesten vanwege het burengerucht na 22.00 uur echt de lichten aandoen. Nog veel dank voor al diegenen die er een mooi feest van hebben gemaakt!

Ter afsluiting nog een korte vooruitblik op twee gebeurtenissen die de komende dagen zullen plaatsvinden. Allereerst natuurlijk de kroning van Zijne Majesteit de Koning van Thailand. Een uniek evenement, dat ik in mijn rol van ambassadeur relatief intensief zal mogen meemaken. Op 4 mei zal ik met een relatief kleine groep ambassadeurs aanwezig zijn bij de presentatie van ZM aan de regering, hoge autoriteiten en de Privy Counselors. Deze eer valt mij te beurt omdat alleen ambassades die een koninkrijk vertegenwoordigen zijn uitgenodigd. En op 6 mei zullen we als gehele diplomatieke gemeenschap de eer hebben ZM te ontmoeten. Deze evenementen zijn redelijk strak geregisseerd, en de marges om zeker te stellen dat we op tijd op de goede plek aanwezig zijn, zijn begrijpelijk redelijk ruim genomen… Maar dat hebben we er graag voor over om hier bij te kunnen zijn.

Het andere aankomende evenement is de Dodenherdenking. Normaal gesproken vindt deze uiteraard op 4 mei plaats. Omdat we het ongepast vonden om een dergelijke herdenking te doen op de dag dat heel Thailand feestelijk voor het eerst in ruim 70 jaar weer de kroning meemaakt van een koning die een wel heel speciale positie in de Thaise gemeenschap heeft, zijn we eind januari al in overleg getreden met de drie organisaties die vanuit verschillende perspectieven Nederlanders in Thailand vertegenwoordigen: MKB, NTCC en NVT. Al deze organisaties spraken expliciet begrip en steun uit voor het idee om dit jaar bij uitzondering de Dodenherdenking niet te laten plaatsvinden. Gezien de grote belangstelling die door de Nederlandse gemeenschap werd geuit hebben we gekozen voor een tussenformule: een Dodenherdenking, maar dan op 3 mei. We zullen ons beraden op de vraag hoe we dit de volgende jaren zullen aanpakken.                

Vriendelijke groeten,

Kees Rade