Samen helpen we de allerarmsten

Het ministerie van Buitenlandse zaken werkt overal ter wereld samen. Bijvoorbeeld met Hivos om de toegang tot energiebronnen voor de allerarmsten te verbeteren. Hivos-programmamanager Eco Matser vertelt over de voordelen. ‘Door samen op te trekken wordt onze boodschap sterker.’

‘Tien jaar geleden was er niets. Nu zie je op Soemba overal lichtjes branden. De hoeveelheid mensen op het Indonesische eiland dat toegang heeft tot energie is in die tijd verdubbeld. Daardoor is het bijvoorbeeld veel makkelijker om ook na zonsondergang actief te zijn. En de mensen op Soemba kunnen nu makkelijker en beter koken.’

‘Toegang tot energie komt ook de productie en variëteit van de landbouw ten goede. Bijvoorbeeld door irrigatie aangedreven door energie van zonnepanelen. Dat leidt weer tot meer inkomen en betere voeding. En de mensen hebben nu ook vers eten in drogere tijden. Al deze dingen maken dat er heel veel is verbeterd in de dagelijkse leefwereld van de bewoners. Soemba is een goed voorbeeld van wat je kunt bereiken. Dat kan ook elders.’

Samenwerking

‘Hivos werkt nauw en strategisch samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. We delen dezelfde visie op inclusieve groene groei. En door samen op te trekken wordt die boodschap sterker, dat merk je echt. Een tastbaar resultaat daarvan is de samenwerking in de VN-commissie die zich inzet voor de toegang tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie voor iedereen. Zo werken we uit verschillende positie aan doelen. Er is veel wederzijds vertrouwen en dat is effectief.’

Eco Matser bijgesneden

Eco Matser

‘Hetzelfde zie je in onze samenwerking met de directie Sociale Ontwikkeling van het ministerie. Met hen werken we aan het versterken van maatschappelijke organisaties in de landen waar we actief zijn. Zoiets draagt enorm bij aan lange termijnoplossingen op allerlei gebieden. Een sterk maatschappelijk middenveld in de landen daar heeft uiteindelijk veel meer effect dan alles wat je hier vandaan doet.’

Ontwikkeling

‘Onze programma’s hebben economische en sociale ontwikkeling als uitgangspunt. Hoe ontwikkel je armere gebieden waar mensen weinig geld hebben? Hoe stimuleer je vrouwelijk ondernemerschap? Hoe creëer je werkgelegenheid, ontwikkel je de landbouw en zet je sociale ontwikkeling in gang? Het beste antwoord op die vragen is: door verbetering van de toegang tot energie en de gebruikers actief te betrekken bij de besluitvorming daarover. Duurzame energie is dan de beste en snelste oplossing. En het draagt bij aan veiligheid, banen, bescherming van het klimaat en ontwikkeling. Want dat is het doel.’

Uitdaging

‘De meeste private- en overheidsinvesteringen gaan naar middeninkomenslanden. Met name de middenklasse en industrie in die landen profiteert. Die investeringen komen niet terecht bij de arme plattelandsbevolking. Dat probleem zie je in veel landen. De uitdaging is om juist de armste mensen te bereiken. Diegenen die het echt nodig hebben. We willen de economische ontwikkeling ook bij hen op gang brengen. Dat is ook de hoofdlijn van ons programma ‘Groen en inclusief’. Toegang tot energie is niet het einddoel, het is een voorwaarde voor die ontwikkeling. We willen bereiken dat mensen mee kunnen besluiten, kunnen werken, daarmee geld kunnen verdienen en zo die energie kunnen betalen. Dan creëer je een economisch juiste situatie.’

 Eco Matser is programmamanager bij Hivos