‘Ontwikkelingssamenwerking is goed voor het Nederlandse onderwijs’

‘Toen de portefeuille Global development hier bij Nuffic vrijkwam, wist ik meteen dat ik die naar me toe wilde halen’, vertelt Roos Hogenkamp. Als Manager Kennis & innovatie en Manager Global development werkt zij nu intensief samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). Nuffic voert het Orange Knowledge Programme uit, een ontwikkelingsprogramma van BZ. ‘Het is een mooi, actueel programma. Duurzame ontwikkeling, mensen vooruit helpen en de kracht van onderwijs: Ik geloof daarin.’

‘Het is misschien een beetje sterk uitgedrukt, maar ik ben toch een vreemde eend in de bijt. Ik  heb een stevige achtergrond in het hoger onderwijs. Ik begrijp studenten en breng kennis in op het gebied van organisatie, processen, procedures. Maar met Global Development is het werkveld dus ineens veel breder geworden. Voor de nodige kennis kan ik gelukkig ook terecht bij Buitenlandse Zaken. Er zijn daar altijd bevlogen mensen met jarenlange ervaring die bereid zijn met je te sparren, die ideeën met je willen delen. Je inspireert elkaar en bent op een prettige manier gelijkwaardig. Ik ben daar erg blij mee.’

Roos Hogenkamp

Roos Hogenkamp

Organisatie

Veel mensen kennen Nuffic vooral als de plek waar je uit kunt zoeken of je met je diploma ook in het buitenland terecht kan. Maar de organisatie doet veel meer. Nuffic wil de kwaliteit van het onderwijs verbeteren en studenten voorbereiden op een toekomst als wereldburger. Dat doet de organisatie door in te zetten op internationalisering. Vanuit deze kennis en ervaring voert Nuffic dus ook het Orange Knowledge Programme uit.

Programma

Het Orange Knowledge Programme, dat beschikbaar is in 53 landen, bevordert de samenwerking tussen Nederlandse en buitenlandse kennisinstellingen. Het doel is bij te dragen aan duurzame en inclusieve ontwikkeling. ‘Daarvoor hebben we allerlei instrumenten ontwikkeld op het gebied van samenwerking en training. We stellen ook individuele beurzen beschikbaar’, legt Roos uit.

Internationaliseren

‘Nederlandse universiteiten werken graag samen met partners in andere landen. Door ontwikkelingssamenwerking en beursprogramma’s kunnen zij ook zelf weer verder internationaliseren. Universiteit Wageningen is daar een goed voorbeeld van.’ Deze internationale insteek is bovendien nodig om Nederland in onderzoek en onderwijs tot de top van de wereld te laten horen.

Duurzame ontwikkeling

Ik ga in alles wat ik doe op zoek naar duurzaamheid. Ik wil dat positieve ontwikkelingen dóórlopen en niet stoppen wanneer een project eindigt. Inclusieve groei is daarbij belangrijk. Mensen van een andere komaf, LGBT+, vrouwen: ik wil dat de beurzen terecht komen daar waar ze het hardst nodig zijn.’

Kledingindustrie Bangladesh

Naaiatelier in Bangladesh

Kledingindustrie

Binnen de ontwikkelingsprojecten is STITCH in Bangladesh, wat geleid wordt door de Vrije Universiteit Amsterdam, een persoonlijke favoriet. STITCH zet in op seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) en richt zich daarbij op vrouwen die werken in de kledingindustrie. ‘Gelijke kansen: dat lijkt in Nederland bijna vanzelfsprekend, maar de situatie is in veel landen echt een ander verhaal. In Bangladesh is de kledingindustrie enorm groot. Van de mensen die erin werken, is het overgrote deel vrouw. Door je op die groep te richten, door die vrouwen zelfstandig te maken en toegang tot gezondheidszorg te bieden, bereik je veel.’

Doelen

‘De SDG’s, de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, bestaan uit hele grote thema’s zoals gendergelijkheid, schoon water en sanitair en geen honger. Maar in de praktijk breek je die doelen als het ware op in kleine stukjes en daarmee zorg je voor een concrete invulling.’ Zo richt STITCH zich op een specifieke groep vrouwen. En het project heeft met SRGR een heel specifiek doel voor ogen. ‘Maar als je die groep vrouwen bereikt, dan komt het halen van de SDG’s in Bangladesh weer een beetje dichterbij.’