‘Africa Works’ conferentie: kansen voor private sector

De uitdagingen van verstedelijking in Afrika verbinden met zakelijke kansen voor de private sector in Nederland en Europa. Met dat doel kwamen Afrikaanse en Nederlandse ondernemers en beleidsmakers 8 en 9 april bij elkaar in de Van Nellefabriek in Rotterdam voor de conferentie ‘Africa Works’. Het ministerie van Buitenlandse Zaken was een de organisatoren.

‘Toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen is vaak geen prioriteit voor lokale gemeenschappen in Afrika’, zegt WASTE-programmacoördinator in Kenia Pamala Bundi tijdens haar interactieve presentatie. ‘WASTE probeert gemeenschappen bewust te maken van het belang van goed sanitair. We bieden ze verschillende financiële middelen aan, bijvoorbeeld microleningen, om die voorzieningen te betalen. Ook trainen we mensen om zelf sanitaire voorzieningen te bouwen en bedrijven op te zetten die zich hierin specialiseren.’

Africa works - vrouw met vis uitgelicht

Tot en met 2018 kreeg WASTE financiële ondersteuning van het Fonds Duurzaam Water van Buitenlandse Zaken. Met dat geld heeft de organisatie al veel kunnen doen, aldus Pamela. ‘In de gemeenschap van Busia kwam ik Ben tegen, een vrijwilliger in 1 van onze projecten. Ben nam deel aan onze trainingen en leerde zo sanitaire voorzieningen te bouwen. Nu heeft hij een bouwbedrijfje dat werk biedt aan 18 mensen.’

Extra geld voor private sectorontwikkeling

Ook de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO investeert in werkgelegenheid en duurzame ontwikkeling en bestrijdt daarnaast ongelijkheid in Afrikaanse ontwikkelingslanden. Op dag 2 van ‘Africa Works’ maakte FMO bekend dat Buitenlandse Zaken €100 miljoen extra heeft vrijgemaakt voor private sectorontwikkeling in lage inkomenslanden.

FMO-fondsmanager Floor van Oppen over dit Building Prospects fonds: ‘We lenen geld aan bedrijven, die dat na een aantal jaren weer aan ons terugbetalen. Zo kunnen we het geld van het fonds meerdere keren investeren en vergroten we onze impact.’ Building Prospects investeert vooral in kleine en middelgrote bedrijven met veel potentie en ambitie om te groeien. Daarbij heeft het een scherp oog voor de impact van investeringen op de positie van vrouwen, het klimaat en lokale werkgelegenheid.

Programma

‘Een mooi voorbeeld is onze samenwerking met Yalelo, een tilapiakwekerij uit Zambia,’ vertelt Van Oppen. ‘Nu werken er al 700 mensen uit de lokale gemeenschap. Met onze financiële steun kan Yalelo zijn productie uitbreiden en nóg meer mensen werk bieden. Ook is het bedrijf van plan om koelbakken ter beschikking te stellen aan marktvrouwen die de vis verkopen. Hierdoor blijft de vis langer houdbaar en kunnen de vrouwen meer verkopen.’ Building Prospects ondersteunt Yalelo bij de uitvoering van dit plan.

Africa Works - visserij

Windenergie

Ook het grootste windmolenpark in Afrika werd realiteit mede dankzij investeringen vanuit Nederland. Carlo van Wageningen is een van de oprichters en directeur van het Lake Turkana Wind Power Project in Kenia. ‘Deze investering zorgde voor veel werkgelegenheid én de eerste elektriciteit in het armste deel van dit land. Het lokale personeel legt namelijk de weg aan die langs de 365 windturbines loopt. We waren erg blij met de geduldige en vooruitziende blik van de Nederlandse investeerders. Door hun ervaring met windenergie in Nederland wisten ze dat het project niet meteen geld oplevert.’

Het project levert straks 17% van de in Kenia geproduceerde elektriciteit. Carlo houdt tijdens de bouw van het park nauw contact met de Nederlandse ambassade in Nairobi. ‘Ik bespreek de vorderingen, risico’s en huidige politieke situatie 1 keer per 2 maanden met de ambassadeur. Die informatie is waardevol voor mij en het project.’

Deelnemers aan ‘Africa Works’ konden presentaties bijwonen van onder anderen watergezant Henk Ovink, financieel directeur Africa Finance Corporation Sanjeev Gupta en FMO-directeur Peter van Mierlo. Diverse Afrikaanse landendelegaties en ondernemers verzorgden er workshops. Burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb verzorgde de opening.