Nederlandse Pop-Up Ambassade Brisbane: Paspoortaanvragen dinsdag 14 mei 2019

Normaal gesproken dienen paspoortaanvragen in Australië op afspraak bij het Nederlands Consulaat-Generaal in Sydney te worden ingediend.

Op dinsdag 14 mei aanstaande biedt het consulaire team de mogelijkheid aan Nederlanders om op afspraak een aanvraag voor een Nederlands paspoort of Nederlandse identiteitskaart in te dienen in Brisbane.

Indien u interesse heeft in het aanvragen van een Nederlands paspoort in Brisbane, stuur dan vóór 1 mei aanstaande een e-mail aan het consulaire team via syd@minbuza.nl met uw motivatie waarom u uw aanvraag in Brisbane wenst in te dienen.

In reactie op uw e-mail ontvangt u uiterlijk 7 mei aanstaande een bericht waarin wordt aangegeven of u in aanmerking komt voor een afspraak in Brisbane en waar en wanneer u wordt verwacht. Verzoeken die na 1 mei binnenkomen, kunnen niet worden gehonoreerd.

Voor uw informatie:

  • het is eveneens mogelijk om op afspraak een paspoort aanvraag in te dienen in de aankomsthal op Schiphol danwel bij diverse Nederlandse (grens)gemeenten. Zie hiervoor onze website www.nederlandwereldwijd.nl;
  • degenen die niet in aanmerking komen voor een afspraak in Brisbane, dienen bij het Consulaat-Generaal in Sydney een afspraak te maken voor het verkrijgen van een Nederlands paspoort of identiteitsbewijs.
  • het is voor Nederlanders met een dubbele nationaliteit ook mogelijk om het Nederlanderschap te behouden door per post of e-mail een ‘Verklaring van Nederlanderschap’ aanvragen te vragen in plaats van een reisdocument. Meer informatie kunt u vinden op de website https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken;
  • Nederlanders die ook de Australische nationaliteit hebben moeten – conform de Australische regelgeving -op hun Australische paspoort het land uit- en inreizen;
  • kinderen met dubbele nationaliteit dienen op hun 28e verjaardag in het bezit zijn van een geldig Nederlands paspoort (of een Verklaring bezit Nederlanderschap) om hun Nederlanderschap te behouden.

Tenslotte: Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u om u te beperken tot één e-mail en verdere informatie van het consulaat af te wachten.

Over verdere activiteiten van de pop-up ambassade wordt u nader geïnformeerd middels www.nederlandwereldwijd.nl.

Het Consulaire Team
Consulaat-Generaal Bondi Junction