'Vrouwen spelen een cruciale rol bij verzoening in Darfoer'

VOND, de Vrouwen Organisatie Nederland-Darfoer, steunt de sociale ontwikkeling van vrouwelijke leiders en jongeren in Soedan. Directeur Mekka Abdelgabar bespreekt de cruciale rol van vrouwen in het vredesproces van Darfoer.

‘Soedan is een verdeeld land. Als ik daar ben en praat met mensen die behoren tot een stam die in conflict leeft met een andere stam, vertel ik hen over Europa. Over dat ook Europa ooit verdeeld was door oorlog. En dan vertel ik dat de Europese landen de strijdbijl hebben begraven en nu samenwerken, en dat iedereen daar baat bij heeft. Met dit voorbeeld wil ik het belang van bemiddeling aantonen.’

Middenin gemeenschap

‘Door de jaren heen hebben vrouwenorganisaties een belangrijke rol gespeeld in de uitvoering van humanitaire en ontwikkelingsprogramma's in Darfoer. Omdat deze organisaties midden in de gemeenschap staan, kunnen ze vrouwen van rivaliserende stammen overhalen om samen gebruik te maken van gemeenschappelijke faciliteiten. Daardoor spelen zij een cruciale rol in de vredes- en verzoeningsprocessen.’

Herweven van het sociale weefsel

‘VOND is in 2005 opgericht door een groep vrouwen uit Darfoer die in Nederland wonen. Het belangrijkste doel is om vrouwen te helpen hun leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen. Onze leiderschapstrainingen stellen vrouwen in staat om verder samen te werken.

Omdat VOND vrouwelijke leiders van verschillende stammen, achtergronden en politieke voorkeuren bijeen brengt, werken we aan sociale cohesie. Op deze manier kunnen zij de banden herstellen die door de oorlog zijn verbroken. Zo herstellen ze het sociale weefsel van Darfoer.’

Verschillende vaardigheden leren

‘In onze training komen veel verschillende onderwerpen aan bod: vredesopbouw, verzoening, bemiddeling en diversiteitsmanagement. We behandelen bijvoorbeeld de Soedanese grondwet en wetgeving. En we praten over de vredesakkoorden van Darfoer, met name over de aspecten daarin die vrouwen raken.

We bespreken gendergelijkheid en we analyseren de relevante resoluties van de VN-Veiligheidsraad. Zoals Resolutie 1325 over vrouwen, vrede en veiligheid. Daarnaast brengen we hen ook organisatorische vaardigheden bij, zoals planning, monitoring en rapportage.’

Bouwen aan denkvermogen

‘We richten ons niet uitsluitend op de ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden voor vrouwelijke leiders in de gemeenschap. VOND leidt ook jonge academici op om de vrede te consolideren, de regio te ontwikkelen en zelf bemiddelaar te worden.

Met cursussen in levens- en communicatievaardigheden en kritisch denken werken we aan hun veerkracht. Hierdoor kunnen ze deel uitmaken van het vredesproces. VOND coacht hen ook om ondernemer te worden, zodat ze werkgelegenheid kunnen creëren. Zo worden kansen gecreëerd voor de jonge, laagopgeleide mannen in Darfur die nu meestal soldaat in het regeringsleger worden, militielid of huurling.’

Nederlands-Soedanese samenwerking

‘Vanaf het begin hebben we samengewerkt met Nederlandse ngo's en overheidsorganisaties. We nodigen regelmatig Nederlandse professionele trainers uit om cursussen te geven. En we zijn lid van het Nederlandse genderplatform WO=MEN.

Via hen nemen we deel aan de groepen Vrouwen, Vrede en Veiligheid en de lobbygroep die nauw samenwerkt met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie adviseert ons ook over onze projecten en de ontwikkeling en uitvoering van de Nationale Actieplannen 1325.’

Eerder deze maand sprak Mekka Abdelgabar over vrouwen als voorvechters van vrede bij HagueTalks.