Bericht over opzegging investeringsbeschermingsovereenkomst Nederland - Tanzania

De Verenigde Republiek Tanzania heeft het Koninkrijk der Nederlanden in september 2018 op de hoogte gesteld van haar voornemen om de bestaande investeringsbeschermingsovereenkomst (IBO) op te zeggen. Ondanks inspanningen om de huidige IBO tijdelijk te verlengen en/of zo snel mogelijk onderhandelingen te starten voor een nieuwe overeenkomst, is er nog geen vooruitgang geboekt.Dit betekent dat nieuwe Nederlandse investeerders in Tanzania (en nieuwe Tanzaniaanse investeerders in Nederland) vanaf 1 april 2019 niet langer beschermd zijn door een IBO.

Nieuwe investeerders zullen afhankelijk zijn van nationale wet- en regelgeving voor de bescherming van hun investeringen. Het betekent ook dat geschillenbeslechting via het nationale rechtssysteem zal verlopen. Toegang tot internationale arbitrage op basis van de IBO is niet langer mogelijk, tenzij een nieuwe overeenkomst gesloten wordt. Vanwege de zogenaamde “sunset-clausule” blijven bestaande investeringen beschermd voor een periode van vijftien jaar vanaf de datum van beëindiging (1 april 2019 tot 1 april 2034). Door de benodigde tijd voor onderhandelingen en ratificatie, verwacht de ambassade dat het drie tot vijf jaar kan duren voordat een nieuwe overeenkomst in werking treedt. Nederlandse investeerders wordt geadviseerd deze recente ontwikkelingen in overweging te nemen bij het nemen van een investeringsbeslissing in Tanzania.

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de Nederlandse ambassade te Dar es Salaam via DAR-EA@minbuza.nl.