Februari blog ambassadeur Kees Rade

Beste landgenoten,

Deze korte maand februari begon met een bilateraal bezoek van minister van BZ Don aan Den Haag. Hij had daar een nuttig gesprek met minister Blok over een aantal actuele onderwerpen. Zo kon minister Blok zijn Thaise gast briefen over de conferentie die net daarvoor in Washington was gehouden over ISIS, waar hij aan had deelgenomen. Beide gespreksgenoten bespraken ook het Thaise voorzitterschap van ASEAN, en de mogelijkheden om ASEAN een grotere rol te laten spelen in het oplossen van de Rohingya crisis in Myanmar. Minister Don wees op de mogelijkheden die de plannen inzake de EEC bieden voor het Nederlandse bedrijfsleven. Ook polste hij of Nederland actief zou willen bijdragen aan de werkzaamheden van het samenwerkingsverband met de onuitspreekbare afkorting ACMECS (oftewel de Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy). Daar gaan we zeker naar kijken, water is tenslotte een van onze niches, maar belangrijk zal zijn of deze samenwerking tussen de landen waar deze rivieren doorheen stromen meer inhoudt dan algemene verklaringen over het belang van e.e.a..
Beide ministers herbevestigden het voornemen dat al was uitgesproken door MP Rutte en PM Prayut enkele maanden geleden om bilaterale politieke consultaties te voeren. We hopen dat deze in mei zullen kunnen plaatsvinden.
Voordat minister Don naar Moskou doorvloog bracht hij nog een bezoek aan Vopak, een Nederlands bedrijf met een belangrijke vestiging in Thailand. Al met al een nuttig bezoek, dat goed past in de normalisering van onze bilaterale relaties. En nu maar hopen dat de verkiezingen zodanig zullen verlopen, dat we op deze positieve weg voort kunnen gaan…

Deze maand werd onze mooie residentie ook weer enkele keren gebruikt voor diverse culturele activiteiten. Zo hadden we op 7 februari een LGBTI documentaire filmfestival, en op 8 februari een zeer levendig optreden van de cabaretier Leon van der Zanden. Beide avonden zat het grasveld vol toeschouwers, altijd weer leuk om te zien. En op 21 februari rolden de swingende tonen van Adrie Braat en zijn Biggles Big Band tegen de omliggende flatgebouwen aan, ter lancering van de jaarlijkse tournee van deze groep Nederlandse musici die op vrijwillige basis concerten door heel Thailand geven. Het geeft altijd enorm veel energie om Adrie c.s. te horen, en ook te zien spelen, het enthousiasme spat er van af. En wat hun tournee nog specialer maakt is dat ze altijd proberen om ook Thaise jongeren bij hun optredens te betrekken, zoals nu ook met een band van de Kasetsart universiteit. Een mooie Nederlands-Thaise culturele samenwerking!
Als laatste event op de residentie kan ik nog de jaarlijkse vergadering van de Thaise alumni noemen, die op 20 februari plaatsvond. Altijd leuk om in een zaal vol Thaise ex-studenten te zitten, die een deel van hun opleiding in Nederland hebben genoten. Voor ons een waardevol netwerk, omdat velen van hen nu een invloedrijke positie bekleden in de publieke en private sector. Je merkt dat ze nog steeds een speciale band met Nederland voelen, en graag bereid zijn om ons te ondersteunen. Het blijft in dat kader jammer dat het Nuffic-Neso kantoor gesloten is, maar ja, bezuinigingen…

Vriendelijke groeten,

Kees Rade