Stemmen vanuit Ethiopië voor de Europese parlementsverkiezingen

Op 23 mei zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Als Nederlander woonachtig in het buitenland heeft u het recht uw stem uit te brengen per briefstem of volmacht.

Om te kunnen stemmen vanuit het buitenland moet u als kiezer geregistreerd zijn. Dit kunt u doen tot 11 april 2019 via de website van de gemeente Den Haag. Bent u al permanent geregistreerd als kiezer in het buitenland, dan kunt u een eventuele adreswijziging tot 21 maart 2019 doorgeven

De postbezorging in Ethiopië is kan soms enigzins onvoorspelbaar zijn. Wij raden daarom aan om aan te vinken dat u uw stembiljet per email wilt ontvangen (en niet per post). Het briefstembewijs ontvangt u altijd per post, maar dat wordt al eerder verstuurd.

Indien u wilt, kunt u de ambassade als postadres gebruiken. Het briefstembewijs komt dan per diplomatieke koerier naar Ethiopië. Dit doet u op eigen verantwoordelijkheid, de ambassade aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de goede verzending van de documenten. U kunt dan onderstaand adres gebruiken en vanaf 15 maart 2019 bellen met +251(0)113170360 of de bescheiden gearriveerd zijn en deze vervolgens zelf ophalen op de ambassade. Hoe eerder u zich registreert, hoe beter. U kunt uw stembescheiden met ingevulde stem ook weer bij de ambassade inleveren, uiterlijk op 14 mei 2019 om 17:00 uur. Ook daarvoor geldt, hoe eerder u uw stembescheiden inlevert, hoe beter. De bescheiden worden vervolgens per (diplomatieke) koerier naar Nederland teruggestuurd.

U kunt ook overwegen iemand in Nederland te machtigen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de gemeente Den Haag.

Postadres:

Ambassade Addis Abeba

Postbus 12200

2500 DD Den Haag

Nederland