Nederland kandidaat voor VN-Mensenrechtenraad

Nederland is officieel begonnen aan een campagne om weer lid te worden van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties.

Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) hield daartoe namens het kabinet in Genève een toespraak waarin zij het belang benadrukte van dit belangrijkste internationaal forum voor mensenrechten ter wereld.

De Nederlandse kandidatuur is voor de periode 2020-2022. In oktober dit jaar kiest de Algemene Vergadering van de VN in New York de nieuwe leden voor die periode. Nederland was van 2015-2017 drie jaar lid van de Mensenrechtenraad en is nu waarnemer.

‘Respect voor mensenrechten is een belangrijke vereiste voor stabiliteit, groei, handel en welzijn’, zei minister Kaag in de Mensenrechtenraad. Het kabinet zet zich internationaal in om mensenrechten te bevorderen en te beschermen. Daarbij richt Nederland zich in het bijzonder op onder meer de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst en geloof, en gelijke rechten voor vrouwen en meisjes en LGBTI-personen.

Volgens Kaag zijn mensenrechten en de rechtsstaat wezenlijk verbonden aan de SDG’s, de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. ‘Zonder respect voor mensenrechten is het niet mogelijk om te bouwen aan sociale cohesie, vrede en welvaart voor iedereen. Ieder mens heeft het recht om in waardigheid en vrijheid te leven’, aldus de minister.

Kaag had in Genève ook een ontmoeting met de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, Michelle Bachelet.