Nieuwe drijfveren voor New Energy Vehicles

Hoe kunnen we beter samenwerken op het vlak van New Energy Vehicles? In antwoord op deze vraag ondertekende Staatssecretaris Van Veldhoven (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) vorig jaar samen met China en Californië een MoU op het vlak van beleidsontwikkeling rond zero- emissionvoertuigen. In februari bezochten Els de Wit, Deputy Head ‘Cars & Fuels’, en Gerben Passier, Senior Policy Advisor Sustainable Mobility, China voor de follow-up van deze MoU.

Gerben Passier blogde over zijn ervaringen.

De afsluiting: ministeries & seminars

We brachten ook een bezoek aan verschillende ministeries. Te beginnen bij het Ministerie van Milieu en Ecologie (MEE). We zijn blij verrast dat onze gastheer de presentatie op EV100 aandachtig blijkt te hebben gevolgd en zijn collega vraagt of hij nog iets zou mogen vragen over het vorig jaar gepubliceerde TNO-rapport over methaanslip bij LNG-vrachtauto’s. Dit zijn onze counterparts! 

In Nederland is op het vlak van mobiliteit de focus verschoven. Waar het eerder ging om het verbeteren van de luchtkwaliteit, gaat het inmiddels om het voorkomen van klimaatverandering. Het plan ‘Amsterdam elektrisch’ uit 2008 (met als doel 10.000 elektrische auto’s) kwam voort uit het (nationale) programma luchtkwaliteit. Ook in China vindt een dergelijke verandering plaats: het superministerie NDRC, dat onder andere  verantwoordelijk is voor de gecoördineerde nationale planning en de mondiale CO2-onderhandelingen, is overgeplaatst naar MEE. Algemeen wordt dit als een versterking gezien, die het toegenomen belang van milieu voor China onderstreept. Het gaat niet langer (alleen) om industriepolitiek, maar ook om een gecoördineerde aanpak vanuit milieuoogpunt.

Ook worden we ontvangen bij het Chinese ministerie van Transport (MoT), verantwoordelijk voor commercieel transport. Het blijkt een mooie ingang voor een discussie over onderwerpen als de green deal zero-emission stadslogistiek, maar ook voor de verduurzaming van de hele transportketen inclusief scheepvaart en rail. Maar let op: ook bussen vallen in China onder commercieel vervoer. Ook hier zien we veel interesse in de Nederlandse aanpak. 

Uiteindelijk sluiten we ons bezoek aan China af met een speakers event op de Nederlandse ambassade in Peking. Daar komen ruim 50 mensen (!) uit het netwerk van de ambassade op af. Naast onze presentatie zijn er ook vijf Chinese & internationale sprekers, die reflecteren op de Nederlandse aanpak:

  • Onze Chinese partner in het ZEV Policy lab ‘Catarc’: wij hebben een sterke focus op de industrie; we hadden de brede Nederlandse ervaringen eigenlijk al veel eerder moeten meewegen;
  • Autofabrikant NIO: het belangrijkste is het perspectief van de consument: daarom is onze focus op het vinden van oplossingen voor de range anxiety;
  • Mede-koploper in Europa Noorwegen: geen subsidies maar laat juist de vervuiler meebetalen;
  • Een Chinese carsharing startup: er is nog geen valide businessmodel, maar het is wel dé oplossing als je pas na tien jaar op een wachtlijst een auto mag kopen zoals in Peking;
  • Shenzhen Bus Company: voor ons geen waterstofbussen want we moeten eerst de investering in laadinfrastructuur terug verdienen.

Al napratend concluderen we: zou het niet mooi zijn als de bovenstaande goede maar verkokerde ideeën bij elkaar zouden komen?

Het is tijd om de focus te verleggen van de industrie naar de consument: we moeten nu hun vrees voor een lege batterij (‘range anxiety’) oplossen. Dit kan wellicht door de gebruikers van private fossiele brandstoffen (mee) te laten betalen aan de laadinfrastructuur voor gedeelde elektrische auto’s, bussen en andere voertuigen.

Het Nederlandse poldermodel om met elkaar te blijven praten over de beste totaaloplossing voor mobiliteit voor iedereen is zo slecht nog niet. Maar voor het tempo van implementatie en de daarvoor benodigde ‘economies of scale’  is China onovertroffen.

We zijn nog maar net begonnen met ons China-US-Netherlands Zero Emission Vehicle Policy lab.

Wordt vervolgd …