Consulair team 5 en 6 maart in Perth voor paspoortaanvragen

Het Consulaire Team van het Nederlandse Consulaat-Generaal te Sydney bezoekt op dinsdag 5 en woensdag 6 maart 2019 Perth om Nederlanders in de gelegenheid te stellen om onder bepaalde voorwaarden een aanvraag in te dienen voor een paspoort en/of identiteitskaart.

Deze mogelijkheid is vooral bedoeld voor Nederlanders die gedurende een lange periode niet in staat zijn naar Sydney te reizen. Dit kan men aantonen door middel van een medische verklaring. De medische verklaring dient te zijn opgesteld door een arts. Indien het aantal geïnteresseerden hoger is dan het aantal mensen dat geholpen kan worden, dan zal het Consulaat een selectie moeten maken.

Personen die niet in bovenstaande categorie vallen kunnen eveneens een gemotiveerd verzoek indienen. Het Consulaat bepaalt op basis van de capaciteit hoeveel personen uit deze tweede categorie in aanmerking komen, en maakt –indien noodzakelijk- een selectie. Hierbij wordt o.a. rekening gehouden met het feit dat Nederlanders met een dubbele nationaliteit per post een ‘Verklaring bezit Nederlanderschap’ kunnen aanvragen (i.p.v. een paspoort) om hun Nederlanderschap te behouden.

U kunt uw interesse bekend maken door uiterlijk 22 februari a.s.. een e-mailbericht aan de consulaire afdeling te sturen via syd@minbuza.nl. In ditzelfde mailbericht dient u aan te tonen waarom u niet in staat bent naar Sydney te reizen.

In reactie op uw e-mail ontvangt u uiterlijk 28 februari a.s. een bericht waarin wordt aangegeven of u in aanmerking komt en waar & wanneer u wordt verwacht. Verzoeken die vanaf 22 februari binnenkomen, kunnen niet worden gehonoreerd.

Voor uw informatie: het is eveneens mogelijk om op afspraak een aanvraag in te dienen in de aankomsthal op Schiphol danwel bij diverse Nederlandse (grens)gemeenten. Zie hiervoor onze website www.nederlandwereldwijd.nl

Nederlanders die ook de Australische nationaliteit hebben moeten – conform de Australische regelgeving -  op hun Australische paspoort het land uit- en weer inreizen. Kinderen met dubbele nationaliteit moeten voor hun 28e verjaardag in het bezit zijn van een Nederlands paspoort (of een Verklaring bezit Nederlanderschap) om hun Nederlanderschap te behouden. Tenslotte: In verband met de extra inzet die deze dienstverlening aan de Nederlandse gemeenschap vergt en om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, verzoeken wij u om u te beperken tot een email bericht en verdere informatie van het consulaat af te wachten.