Pop-up paspoortaanvraag kantoor komt naar Boston regio

Op 8 & 9 april zal het Nederlands consulaat-generaal te New York eenmalig de mogelijkheid bieden om paspoorten in de regio Boston te vernieuwen.

Deze service is vooral gericht op aanvragers voor wie een bezoek aan de reguliere aanvraag locaties lastig is vanwege fysieke, medische, of andere dringende redenen (bv. ouderen of mensen met een beperking, families met jonge kinderen).

Als de tijd het toelaat zal de service verleend worden aan andere, reguliere paspoort aanvragers in de regio.

Als dit de eerste keer is dat u uw paspoort verlengt na het verkrijgen van een andere nationaliteit, kunnen wij u alleen van dienst zijn bij één van de Nederlandse posten in: Washington, New York, San Francisco, en Miami.

Elke aanvrager is verplicht om persoonlijk te verschijnen, inclusief kinderen, ongeacht leeftijd.

Afspraken zullen alleen worden gegeven aan degenen wiens aanvraag van te voren is goedgekeurd. Om te kwalificeren moet u onderstaande formulieren en documenten per email indienen, voor de deadline op 22 Maart, 2019.

Afspraak verzoek en goedkeuring vooraf

Om een afspraak te maken moet elke aanvrager een complete aanvraag insturen in één pdf in een mail naar nyc-mva@minbuza.nl. De deadline hiervoor is 22 maart 2019. Incomplete aanvragen worden niet geaccepteerd!

Aanvraag:

  1. Om een aanvraag te doen, vul dit aanvraagformulier in. Zorg ervoor dat de handtekening op uw aanvraag overeenkomt met de handtekening op uw huidige Nederlandse paspoort.
  2. Volg deze link om een persoonlijke checklist te creëren en de juiste documenten te verzamelen.
  3. Voeg uw checklist, het aanvraag formulier, en de benodigde documentensamen in één pdf en mail ze naar nyc-mva@minbuza.nl.

Nadat uw verzoek voor aan afspraak is goedgekeurd zal het consulaat-generaal in New York u een mail sturen ter bevestiging met een afspraak tijd en datum en verdere instructies.

Voor meer informatie en vragen over het mobiele paspoort aanvraag station in Boston kunt u een email sturen aan het Nederlands Consulaat in New York: nyc-mva@minbuza.nl

Voor meer informatie omtrent de Nederlandse nationaliteit, paspoort aanvragen en andere consulaire zaken gaat u naar www.nederlandwereldwijd.nl.