100% zero emission voertuigen in 2030

Hoe kunnen we beter samenwerken op het vlak van New Energy Vehicles? In antwoord op deze vraag ondertekende Staatssecretaris Van Veldhoven (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) vorig jaar samen met China en Californië een MoU op het vlak van beleidsontwikkeling rond zero emission voertuigen. Deze week bezoeken Els de Wit, Deputy Head ‘Cars & Fuels’, en Gerben Passier, Senior Policy Advisor Sustainable Mobility, China voor de follow-up van deze MoU.

Gerben Passier blogt over zijn ervaringen.

De laatste dagen: Het eerste Policy Lab

Het belangrijkste doel van ons bezoek aan China was het organiseren het eerste ‘China-US-Netherlands Zero Emission Vehicle Policy Lab’. We bezochten onze Chinese partner, het Chinese Automotive Technology and Advanced Research Center (CATARC). Binnen het ZEV Policy Lab willen we als koplopers van drie continenten beter informatie uitwisselen en samen beleidsonderzoek uitvoeren. Er komt dus nog een vervolg van dit eerste Policy Lab: eerst in de VS, waarbij we gebruik willen maken van de al bestaande samenwerking met andere koplopers binnen de VS en Europa (binnen de zogenaamde internationale ZEV Alliance). En daarna in Nederland.

Samenwerking is heel belangrijk, we lopen immers allemaal tegen vergelijkbare problemen aan: Hoe krijgen we ook individuele consumenten geïnteresseerd in elektrische voertuigen? Hoe zorgen we voor voldoende laadinfrastructuur? En hoe financieren we de hele (energie-)transitie naar elektrische voertuigen te financieren? Dit zijn complexe uitdagingen die om nauwe samenwerking tussen verschillende stakeholders vragen. En waar dit in Nederland (inmiddels) heel gewoon geworden is, onder andere dankzij ons ‘poldermodel’, blijkt samenwerking tussen ministeries in andere landen nog vaak een uitdaging.

Voor het beleidsonderzoek zal de vraag centraal staan: how to reach 100% zero emission vehicle sales? Dit veroorzaakte als snel verwarring. Betekent dit dat we fossiele voertuigen verbieden? Onmogelijk!

Nou, dat is dus ook niet het geval ….

  • We verbieden fossiele voertuigen niet, maar het is een doel voor 2030;
  • Het gaat niet om 100% van de voertuigen maar alleen om persoonsvoertuigen;
  • Het gaat niet om alle voertuigen maar om de nieuw te verkopen voertuigen (er zullen naar verwachting in 2030 nog 6M fossiel voertuigen zijn).

Zowel in Shenzhen als op de EV100 blijkt wel dat de algemene beeldvorming aan het veranderen is: in 2016 kreeg Amsterdam nog een wereldwijde onderscheiding voor alleen al de plannen voor volledig elektrische bussen en taxi’s. In 2018 is Shenzhen de eerste stad die volledig over is op elektrische bussen en taxi’s (!). Daarmee lijkt 100% zero emissie passenger vehicle sales in 2030 in een stad-regio als Shenzhen (met een grootte die vergelijkbaar is met Nederland) zeker denkbaar en realistisch. Maar een dergelijk ambitieus doel voor heel China is net zo ver weg als voor heel Europa, gezien de grote regionale verschillen.

Het is duidelijk: voor goed beleid richting 100% zero emissie voertuigen is een nadere ‘case study’ en ‘common assessment framework’ onontbeerlijk. Werk aan de winkel dus. Want elkaar beter begrijpen, begint bij eenzelfde inzicht in de feiten.