Het hart van de Chinese NEV-industrie

Hoe kunnen we beter samenwerken op het vlak van New Energy Vehicles? In antwoord op deze vraag ondertekende Staatssecretaris Van Veldhoven (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) vorig jaar samen met China en Californië een MoU op het vlak van beleidsontwikkeling rond zero emission voertuigen. Deze week bezoeken Els de Wit, Deputy Head ‘Cars & Fuels’, en Gerben Passier, Senior Policy Advisor Sustainable Mobility, China voor de follow-up van deze MoU.

Gerben Passier blogt over zijn ervaringen.

Het vervolg: Het EV100 Forum

Het contrast tussen het moderne Shenzhen (poort naar de wereld) van de afgelopen dagen en het traditionele Beijing (centrum van de macht) had niet groter kunnen zijn. We verblijven in het State Guest house, een hotel aan de rand van een uitgestrekt staatspark, waar ook (voormalige) wereldleiders als de Bushes mochten vertoeven. Het personeel spreekt nauwelijks een woord Engels. De vergane glorie van de grijze gebouwen vormt het decor voor de hypermoderne bussen met helblauw waterstof-logo die als shuttle dienstdoen.

Het EV100 Forum is niet zomaar een evenement. Het vormt het hart van de Chinese automobiel industrie: hier verzamelen de leiders van de Chinese autofabrikanten, de betrokken overheden en wetenschappelijk experts om bij te praten. We zijn als Nederland uitgenodigd om als internationale koploper, samen met California, Noorwegen, UK en Duitsland, ons verhaal te doen. 

Belangrijk nieuws in China zijn de recente cijfers die laten zien dat voor het eerst in 28 jaar (!) de autoverkopen zijn gedaald (-6%). Het gaat natuurlijk nog steeds om enorme aantallen, maar er is vrees voor een ‘flat line’ door de vergrijzing: oudere Chinezen kopen minder auto’s. De groei van ‘new energy vehicles’ is daarom vooral ook vanuit economisch perspectief een reddingsboei. China telt een bevolking van 1,3 miljard die eigenaar zijn van 300 miljoen auto’s. Jaarlijks worden er 22 miljoen nieuwe auto’s verkocht, waarvan afgelopen jaar 1,3 miljoen NEV was. Een groei van +60% t.o.v. 2017. Vergelijk dit eens met Nederland: 17 miljoen mensen, 8 miljoen auto’s met jaarlijkse verkoop van 0,4 miljoen waarvan 20.000 met een stekker.

In de ‘Government roundtable’ tijdens het EV100 Forum is de belangrijkste vraag hoe deze groei kan worden gewaarborgd nu China vanaf 2021 wil stoppen met subsidies voor NEV. Men is dan ook zeer geïnteresseerd in de ervaringen van andere koplopers: wat is effectief beleid? Als Nederland benadrukken we het belang van ‘government leadership’ met een ambitieuze doelstelling (100% zero emissie passenger vehicle sales in 2030) en de samenwerking met steden voor aanvullend lokaal beleid. Een compleet beleidspakket is onontbeerlijk.

EV100 is het podium om de verhoudingen in China te ervaren. Maar er ontbraken ook cruciale spelers zoals het Ministerie van Environment and Climate Change. Wordt vervolgd!