Epafras zoekt vrijwilligers in Thailand

Stichting Epafras biedt pastorale zorg aan Nederlandse gevangenen in het buitenland. Bent u woonachtig in Thailand en heeft u belangstelling om op vrijwillige basis als geestelijk verzorger gevangenen in Thailand te bezoeken? Neem dan contact op met Stichting Epafras.

Vele gevangenen hebben te kennen gegeven de specifieke pastorale zorg van Epafras op prijs te stellen en ervaren een gesprekspartner met wie zij in het volste vertrouwen en in volstrekte geheimhouding de diepste noden, zorgen, vragen, schuld en overwegingen kunnen delen en veelal samen bidden als onontbeerlijk.

Sinds 1984 draagt Stichting Epafras zorg voor crisispastoraat aan Nederlandse gevangenen in het buitenland. Epafras ontvangt subsidie voor een netwerk van in het buitenland woonachtige vrijwilligers die Nederlandse gedetineerden bezoeken. In overleg met het Ministerie van Buitenlandse Zaken richt Epafras zich op de landen die de meeste pastorale zorg nodig hebben, zoals in Zuid-, Midden- en Noord Amerika, Afrika, India, Indonesië, Filipijnen, Thailand, Libanon, Nepal en Marokko. Momenteel zijn er wereldwijd meer dan 60 lokale geestelijke verzorgers, maar de toekomst vraagt om meer vrijwilligers.

Dit kan stichting Epafras voor u betekenen wanneer u bereid bent minstens twee maal per jaar de Nederlandse gevangenen te bezoeken:

• Uitgebreide informatie over en toerusting voor het werk.

• Onkosten van (lokale) reizen, verblijfkosten en diaconale onkosten worden vergoed.

• De toegang tot de gevangenissen in de zorglanden wordt geregeld door de  Nederlandse Ambassade of het consulaat.

• Online, via telefoon of skype houdt Epafras u  op de hoogte van ontwikkelingen. 

Voor meer informatie en contact:

Martien Agterberg, directeur geestelijke verzorging

info@epafras.nl

www.epafras.nl