Film en vluchtelingenrechten in Maleisië

Onze collega's van de Nederlandse ambassade in Maleisië maakten van het 19e EU Film Festival gebruik om vluchtelingenrechten onder de aandacht te brengen. Dat deden ze door het tonen van 2 Nederlandse films en door kinderen op vluchtelingenscholen te leren schilderen als Van Gogh.

Tijdens het jaarlijkse European Union Film Festival dat vorige week eindigde lieten 17 EU-landen 21 films zien in 5 steden in Maleisië. De ambassade zorgde voor de vertoning van 2 films: ‘De kinderen van juf Kiet’ en ‘Loving Vincent’.

Film en vluchtelingenrechten in Maleisië
Vluchtelingenkinderen tonen trots hun schilderij

Vluchtelingenscholen

In ‘De kinderen van juf Kiet’ zie je vluchtelingkinderen die in Nederland naar school gaan. Daarom was er ook nog een speciale vertoning voor leerkrachten die lesgeven op vluchtelingenscholen in Kuala Lumpur. Door een paneldiscussie na de film, werden de leraren in het zonnetje gezet. En konden de leraren met de panelleden ervaringen uitwisselen.

Geen toegang

Vluchtelingkinderen hebben in Maleisië namelijk geen toegang tot publiek onderwijs. Doordat ze dus niet legaal naar een publieke school mogen en meestal geen geld hebben voor een privéschool, zijn ze voor onderwijs volledig afhankelijk van UNHCR en ngo’s die de leercentra sponsoren.

Topsport

Tijdens de paneldiscussie praatten verschillende panelleden van UNHCR, de Bar Council, Asylum Access en een lerares over 'De kinderen van juf Kiet'. Veel van wat in de film naar voren kwam herkenden de leraren. Zoals het omgaan met de taalbarrière en trauma’s die kinderen hebben. Juf Kiet omschrijft hun werk in de documentaire zo: 'Lesgeven aan vluchtelingkinderen is topsport.'

Film en vluchtelingenrechten in Maleisië
Leren schilderijen als Van Gogh

Professionele schilderdocenten

Er was nog een evenement uit de koker van onze collega's. Het aanhakingspunt hierbij was de andere film die over Van Gogh ging. Op 4 vluchtelingenscholen in Kuala Lumpur leerden in totaal 56 kinderen schilderen als Vincent van Gogh. Van professionele schilderdocenten kregen ze de penseeltechniek aangeleerd die de kunstenaar gebruikte. Aangezien het het EU filmfestival was, was het thema van de schilderijen Europa.

Zonnebloemen

Zo zijn er verschillende Europese steden op het witte doek geschilderd. Ambassademedewerker Tosca van der Wouden: 'We hebben ze een aantal voorbeelden laten zien die ze na konden tekenen. Hierbij ontbraken natuurlijk de bekende zonnebloemen en het zelfportret van Van Gogh niet.' De schilderijen zijn geveild en de opbrengst hiervan gaat naar de 4 scholen.

Andere getoonde films

Voorbeelden van andere getoonde films van andere ambassades zijn de Noorse film “The Wave’, de Roemeense film ‘Breaking News’ en de Frans film ‘Promise at Dawn’. 

Het filmfestival was van 18 oktober tot afgelopen woensdag 12 december.