NS stelt commissie in over individuele tegemoetkoming Tweede Wereldoorlog

NS heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog in opdracht van de bezetter treinen gereden. Dit is
een zwarte bladzijde in de geschiedenis van ons land en ons bedrijf. Een verleden waar we
niet van wegkijken. Vandaag sprak de heer Salo Muller, een overlevende van de Holocaust
met president-directeur Van Boxtel. Uit diverse gesprekken met de heer Muller is gebleken
dat de vraag naar individuele tegemoetkoming leeft. NS is van mening
dat niemand gebaat is bij lange juridische procedures. Daarom is gezamenlijk besloten om af
te zien van een juridische procedure over aansprakelijkheid maar een commissie in te
stellen.

De commissie krijgt de opdracht te kijken hoe NS op morele gronden over kan gaan tot
individuele vergoedingen. De commissie zal zich daarmee buigen over de vraag op
welke wijze een individuele tegemoetkoming aan overlevenden en directe nabestaanden kan
worden vormgegeven. In goed onderling overleg met de heer Muller wordt de commissie
benoemd en een opdracht geformuleerd.


In de afgelopen decennia heeft NS, ook in samenspraak met diverse representanten van
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, gekozen om het leed dat zovelen is aangedaan in
deze periode collectief te herdenken. Het doel daarvan is om blijvend te leren, eren en
herdenken. Daarbij geldt dat dit nooit, voor welke betrokkene dan ook, een goedmaking in
letterlijke zin kan zijn.


Gedenken en herdenken
Er zijn eerder onderzoeken gedaan naar de rol van NS in de Tweede Wereldoorlog. Zo was er een Parlementaire Enquête en is NS beoordeeld door de Zuiveringscommissies. Daarnaast zijn er diverse boeken en publicaties geschreven over NS. In september 2005 heeft NS verontschuldigingen aangeboden voor haar rol tijdens de bezetting. NS eert en herdenkt de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en in het bijzonder van de Holocaust. Daarom investeren we in monumenten, tentoonstellingen en onderwijsprogramma’s.


Toevoeging: op 27 november is aangekondigd dat er een commissie samengesteld wordt die zich gaat buigen over de vraag van individuele tegemoetkomingen aan overlevenden en directe nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog. Het is momenteel nog niet bekend hoe dit in zijn werk zal gaan en voor wie dit bedoeld is. Het is daarom nog niet mogelijk of nodig om u hiervoor te melden. We verwachten hier duidelijkheid over te hebben in de loop van 2019. Voor andere vragen kunt u zich richten tot rutger.hamelynck@ns.nl