Nederland partner Berlin Security Conference

De ‘Berlin Security Conference’ (BSC) is een jaarlijkse bijeenkomst op veiligheids- en defensiegebied. Dit jaar vindt de BSC plaats op 27-28 november 2018. Het thema van BSC-2018 is ‘European Security and Defence – remaining transatlantic, acting more European’. De Europese defensiesamenwerking en de trans-Atlantische band staan centraal.

Nederland is dit jaar partner van de BSC en heeft een prominente plaats in het programma. De conferentie is een uitstekende gelegenheid om de intensieve Duits-Nederlandse samenwerking en de Nederlandse visie op Europese defensiesamenwerking voor het voetlicht te brengen.

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken en de Duitse Minister van Defensie Dr. Ursula von der Leyen openen de conferentie met een keynote speech. Verder zijn beide Staatssecretarissen van Defensie, beide Commandanten der Strijdkrachten en alle Commandanten van de krijgsmachtdelen actief betrokken bij de conferentie. Naast Buitenlandse Zaken en Defensie neemt ook een delegatie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid deel aan de conferentie. Mevr. Patricia Zorko, waarnemend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, geeft haar visie op veranderende nationale veiligheidsomgeving, waaronder hybride dreigingen.  

Het is een zeer interessante conferentie, met veel actuele onderwerpen en een uitgebreide Nederlandse bijdrage.

Zie voor meer informatie: www.euro-defence.eu