Nederland zet zich in voor Italiaanse bossen in Lombardije

Nadat 4 decennia geleden in Lombardije bossen naar Nederlands voorbeeld werden aangelegd, vond er medio oktober in Milaan een conferentie plaats. Opnieuw zoeken Italianen inspiratie en expertise bij Nederlanders voor bossen.

In de jaren ’70 is in Lombardije, Italië, meer dan 3.200 hectare aan bossen aangelegd naar Nederlands voorbeeld. De Italiaanse regio, met Milaan als centrum is economisch zeer belangrijk. De destijds verantwoordelijke Italiaanse bosbouwers hadden nauw contact met de Universiteit in Wageningen.

Beheer

Manuela Capra van consulaat-generaal Milaan: 'Inmiddels doet zich een nieuwe uitdaging voor. Hoe beheer je deze enigszins verwilderde bossen op een duurzame wijze. Vragen als hoe je een bos economisch rendabel maakt en geschikt voor recreatie. Of hoe biodiversiteit van flora en fauna gestimuleerd wordt, zijn daarbij van belang.'

Boschi

Know-how uit Nederland

Nog steeds kijken de Italianen graag naar Nederland voor inspiratie en expertise. Dat komt goed uit: landbouw is een belangrijke sector voor het cg Milaan. In november vorig jaar bezocht een grote delegatie van Italiaanse ‘bosbeheerders’ Nederland, waarbij o.a. het Amsterdamse bos, Staatsbosbeheer en Wageningen werden aangedaan. Naar aanleiding daarvan organiseerden de collega's in Milaan op 18 oktober een grote conferentie in Milaan met Italiaanse bosbeheerders. Hierbij waren ook Nederlandse experts aanwezig.

Boschi2

Tijdens de conferentie

Ook de Nederlanders vertrokken weer vol inspiratie naar huis: de conferentie vond plaats op een prachtige locatie, midden op een landbouwbedrijf dat circulair opereert in een zo natuurlijk mogelijke omgeving.

(door cg Milaan i.s.m. Newsroom)