Duurzame ontwikkeling: Marokko boekt meeste vooruitgang in Afrika

Marokko is onlangs uitgeroepen tot het Afrikaanse land dat de meeste voortgang heeft geboekt bij het realiseren van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

De ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s), zijn de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen om de wereld tot ‘een betere plek te maken in 2030’, schrijven de VN in hun mondiale agenda. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede, volgens de VN ‘de grootste uitdaging van deze tijd’. Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.

Internationale agenda

In mei van dit jaar heeft minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking haar internationale agenda gepresenteerd, die sterk is gericht op het nastreven en bereiken van deze SDG’s in onze samenwerking met andere landen.

De Nederlandse Ambassade in Marokko heeft de duurzame ontwikkelingsdoelen daarom hoog op de agenda staan en wil de samenwerking met Marokko richten op het bereiken van concrete resultaten voor zowel Nederland als Marokko.

SDG's

Landbouw

Het accent hierbij ligt op de samenwerking in de landbouw. Want ook voedselzekerheid, efficiënt gebruik van grondstoffen en het terugdringen van voedselverspilling maken onderdeel uit van deze doelen en raken daarmee alles wat te maken heeft met landbouw, voedselproductie en consumptie.

Nederland en Marokko hebben sterke banden in de landbouw: Nederland importeert veel groenten en fruit uit Marokko, en onze bedrijven en kennisinstellingen werken samen met Marokkaanse partners in de verdere ontwikkeling van de tuinbouw, melkveehouderij en visserij.

Kennisoverdracht

Bij deze samenwerking gaat het steeds meer over kennisoverdracht op het gebied van duurzaamheid. Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen helpen Marokkaanse partners bij het verbeteren van de voedselproductie met minder grondstoffen, gericht op betere kwaliteit en een goed inkomen voor de boeren. Het Landbouwbureau op de Nederlandse Ambassade in Marokko speelt hierin een ondersteunende rol.

Met Marokko op de eerste plaats in Afrika, ligt er een goede basis om gezamenlijk verder te werken en resultaten te bereiken!