Jongerendebat over de verkiezingen in Zweden

De Nederlandse Ambassade in Zweden stond op de avond van donderdag 6 september in het teken van de Zweedse verkiezingen op zondag 9 september. Tijdens deze “crash course” over Zweedse politiek gingen vijf vertegenwoordigers van politieke jongerenpartijen met elkaar in debat, waarbij zij onder meer spraken over de thema’s klimaat en integratie.

Young Professionals Event - gevulde zaal

Het Young Professionals Network van de Nederlandse Ambassade in Zweden is opgericht om (met name Nederlandse) jonge starters met elkaar in contact te brengen. Bij elke editie wordt er gekozen voor een thema dat de deelnemers helpt om Zweden beter te leren begrijpen. Ditmaal spitste het evenement zich toe op de verkiezingen die drie dagen later plaatsvonden.

Bij binnenkomst werden de deelnemers direct gevraagd om hun stem in onze stembus te deponeren. Dit bleek een hels karwei voor de tachtig aanwezigen, aangezien een flink aantal nauwelijks kennis bezat over de politiek in Zweden: 30 procent stemde dan ook blanco…. Om deze reden kregen zij vervolgens een stoomcursus Zweedse politiek, gegeven door een Zweedse journaliste van het internationaal-georiënteerde Engelstalige medium The Local.

Vervolgens was het tijd voor het debat. Van de acht partijen die in het parlement zitten, waren de 3 grote (Soc-Dem, Moderaten en Zwedendemocraten) niet vertegenwoordigd. De vijf anderen wel. Het eerste thema, klimaat, zorgde direct voor een verhitte discussie tussen de vijf debaters. De discussies gingen onder andere over het vervoer in Zweden: hoe gaan we bijvoorbeeld om met het belasten van binnenlands vliegen of het stimuleren van hogesnelheidslijnen? Ook het tweede thema, integratie, bleek een beladen onderwerp. Hoe creëer je gelijke kansen voor iedereen wanneer er enorme segregatie is tussen nieuwkomers en autochtone Zweden? Moet er wel of geen inburgeringscursus verplicht worden gesteld? Nadat ook het publiek de gelegenheid kreeg om vragen te stellen, bespraken de partijen nog het verloop van coalitievorming na de verkiezingen. Dit wordt een grote uitdaging, aangezien de traditionele twee blokken beide geen meerderheid hebben behaald, onder meer door de groei van de populistische Zwedendemocraten.

Vervolgens kon het publiek een tweede maal stemmen, waarbij het duidelijk werd dat de Groenen liefst 44 procent van de stemmen kreeg (zie de resultaten hieronder). Dit was echter niet het grootste succes van de avond: we zijn er vooral trots op dat achteraf slechts 3 procent blanco stemde, in plaats van de 30 procent aan het begin van de avond! 

Verkiezingsuitslag Young Professionals Event - Nederlandse ambassade Stockholm