Handelsmissie naar Colombia met minister-president Rutte, minister Bruins, minister Schouten, minister Ruiz-Maduro (Aruba) en minister Martina (Curaçao)

Wilt u zakendoen in Colombia of bestaande contacten uitbreiden? Ga dan van zondag 25 tot en met donderdag 29 november mee met de handelsmissie naar Colombia.

De skyline van Bogotá

Deze missie is in aanwezigheid van minister-president Mark Rutte, minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport. Ook Steven Martina, de Curaçaose minister van Economische Ontwikkeling en Xiomara Ruiz-Maduro, de Arubaanse minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur, nemen deel. Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, fungeert als zakelijk missieleider.

Voor wie?

Deelname aan deze missie staat open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen uit het Koninkrijk der Nederlanden uit de volgende sectoren:

Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen uit andere sectoren zijn welkom om zich aan te sluiten bij een van bovenstaande thema’s. Voor hen organiseren wij geen apart programma.

Caribische landen van het Koninkrijk

Wij nodigen Nederlandse bedrijven uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten van harte uit om deel te nemen aan deze missie. Zij kunnen aansluiten bij bovengenoemde themaprogramma’s.

De Caribische landen van het Koninkrijk zijn relevante handelspartners voor Colombia, onder andere op het gebied van toerisme, financiële dienstverlening en duurzame energie. Laatstgenoemde sectoren kunnen terugkomen in de individuele matchmaking, maar hierop organiseren wij geen specifiek collectief programma. Bedrijven uit de Caribische landen van het Koninkrijk kunnen uiteraard deelnemen aan bovengenoemde sectorprogramma’s. Speciaal voor deze bedrijven organiseren wij daarnaast één of meer programmaonderdelen in aanwezigheid van de vertegenwoordiging van de regeringen van Aruba en Curaçao.

Bedrijvenprogramma

  • Het programma bevat voor elke sector diverse onderdelen, zoals:
  • (individuele) matchmaking
  • sectorspecifieke seminar(s) en/of workshop(s)
  • bezoeken aan bedrijven, overheids- en kennisinstellingen
  • Holland Trade Dinner
  • netwerkevenementen

Bij voldoende belangstelling organiseren wij aparte sectorprogramma’s op de genoemde thema’s. Minimaal de helft van elk sectorprogramma is in Bogota. Voor het overige deel bezoeken wij voor elke sector een tweede stad. Op een aantal momenten in het programma komen alle sectoren samen, onder andere voor het Kick-Off moment en het Holland Trade Dinner op woensdag 28 november.

Voorlopige programma’s

Bekijk de voorlopige programma’s:

Agribusiness & Horticulture (pdf, Engelstalig)
Life Sciences & Health (pdf, Engelstalig)
Water & Logistics (pdf, Engelstalig)
Bicycle mobility (pdf, Engelstalig)

Zakelijke kansen

De aanwezigheid van de bewindspersonen biedt u een unieke kans om op hoog niveau contacten te leggen en uit te bouwen. Op basis van uw bedrijfsprofiel worden relevante netwerkpartijen uitgenodigd bij de diverse evenementen. De missie biedt u daarnaast de gelegenheid om bepaalde gesprekspunten via de bewindspersoon(en) aan te kaarten in gesprekken met (semi-)overheidsvertegenwoordigers.  Ook handelsbelemmeringen die uw bedrijf wellicht ondervindt bij de (toekomstige) samenwerking met de lokale overheid of bedrijven kunnen zo ter sprake worden gebracht.

Ten slotte kan de missie worden benut om bijvoorbeeld contracten of MoU’s te ondertekenen in het bijzijn van hoogwaardigheidsbekleders.

Meer informatie over participatie

Voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure kunt u gaan naar de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland