Nieuwe tender voor demonstratieprojecten, haalbaarheids- en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI)

Op 9 augustus 2018 opent de nieuwe tender voor DHI, waarin bedrijven hun aanvraag kunnen indienen. Voorafgaand aan de aanvraag moet er een verplichte QuickScan worden ingevuld, waarop advies wordt gegeven. De sluitingsdatum van deze tender is 21 september om 15.00 uur.

DHI subsidieert demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en studies voor investeringsvoorbereiding. De subsidie is bedoeld voor bedrijven die een specifiek project in het buitenland willen uitvoeren, willen investeren in een bedrijf of potentiële klanten willen overtuigen van hun technologie. DHI staat open voor alle sectoren en alle landen (met uitzondering van Nederland en gesanctioneerde landen).

Doelgroep: MKB ondernemingen in Nederland of in het Caribische deel van het Koninkrijk (ACS-landen en BES-gemeenten). De bedrijven;

- hebben concrete plannen voor internationale projecten

- kunnen zelfstandig exporteren (zonder externe hulp)

- willen een financieel risico dekken via DHI

Meer informatie over DHI is te vinden op de website van RVO: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/dhi.