Miljoeneninvestering in diplomatieke posten

Het kabinet investeert fors in versterking van Nederlandse ambassades en consulaten wereldwijd. Ook zet de overheid dit jaar eerste stappen voor het Loket Buitenland: een loket waar Nederlanders in het buitenland 24 uur per dag, 7 dagen in de week terecht kunnen.

Het 24/7 Loket Buitenland is een maatregel die de dienstverlening aan Nederlanders in het buitenland moet verbeteren. Nederlanders in het buitenland kunnen via het loket straks veel zaken met de Nederlandse overheid regelen. Het loket wordt bereikbaar via verschillende kanalen, on- én offline. Dit jaar voert de overheid onder meer een onderzoek uit naar de behoeften van Nederlanders in het buitenland. Realiseren van het loket duurt naar verwachting enkele jaren.

10 miljoen extra

Voor dit jaar maakt de overheid €10 miljoen extra vrij voor het netwerk van ambassades en andere diplomatieke posten. Door eerdere forse bezuinigingen zijn veel diplomatieke posten sterk ingekrompen. Momenteel hebben 59 posten slechts 1 of 2 uitgezonden diplomaten. Een belangrijk deel van de versterking gaat daarom naar 29 bestaande vertegenwoordigingen.

Nieuwe ambassadekantoren

De Nederlandse overheid opent nieuwe ambassadekantoren in Ndjamena (Tsjaad) en Ouagadougou (Burkina Faso) gericht op migratie en veiligheid in de instabiele gebieden rond Europa. Deze kantoren fungeren als dependance van een ambassade in de regio, respectievelijk Khartoum en Bamako. In Atlanta komt een consulaat-generaal met het oog op economische groeikansen in die regio.

Instabiele gebieden

De onzekere situatie in veel delen van de wereld is een van de redenen voor de versterking van de diplomatieke dienst. Met name in de instabiele gebieden rond Europa is extra inzet van Nederlands diplomaten hard nodig. Daarnaast worden extra diplomaten aangesteld om economische groeikansen te verzilveren en de Nederlandse inzet in Europa te vergroten.