Brexit-informatieavond voor bezorgde Nederlandse burgers in het Verenigd Koninkrijk

Wat gebeurt er met mijn verblijfsstatus als het Verenigd Koninkrijk straks geen lid meer is van de Europese Unie? Die vraag kwam in meerdere varianten voorbij tijdens een Brexit-informatieavond in Edinburgh op 20 juni 2018. De bijeenkomst was georganiseerd door de ambassade om Nederlandse burgers in het Verenigd Koninkrijk voor te lichten over de mogelijke gevolgen van Brexit.

Simon Smits en Ria Zegwaard

Ambassadeur Simon Smits en Ria Zegwaard van de Consulaire Afdeling van de Nederlandse ambassade in Londen, beantwoordden tientallen vragen van burgers. Er waren 50 mensen in de zaal aanwezig en nog eens honderden keken mee via een livestream op Facebook. Zij konden vragen stellen via de comments en veel van deze vragen werden ook behandeld tijdens de avond.

'Settled Status' voor EU-burgers

“Bewaar alle documenten die bewijzen hoe lang je al in het Verenigd Koninkrijk woont”, was het advies van Zegwaard. Als de EU en het VK tijdig een uittredingsakkoord weten te sluiten, moeten EU burgers die in het Verenigd Koninkrijk willen wonen, namelijk na 31 december 2020 een verblijfsvergunning voor het VK hebben. Zegwaard kondigde aan dat het ernaar uitziet dat EU-burgers die op dat moment meer dan 5 jaar in het VK zijn een verzoek kunnen indienen voor een 'settled status', en dat mensen die dan minder dan 5 jaar in het VK zijn een'pre-settled status'kunnen aanvragen. Een dag later, op 21 juni 2018, kondigde het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken (Home Office) in een Statement of Intent aan dat het zich voorneemt dit inderdaad zo aan te pakken.

“Men heeft tot 30 juni 2021, 6 maanden na het einde van de implementatieperiode, de tijd om een verblijfsstatus aan te vragen”, lichtte Zegwaard toe. “Voor die aanvraag is het bovendien van belang dat men een geldig Nederlands paspoort of Nederlandse identiteitskaart heeft.”

Nationaliteitsvraagstukken, pensioenen en zorgverzekeringen

Tijdens de publieksavond werden er naast vragen over de verblijfsstatus ook veel vragen gesteld omtrent nationaliteitsvraagstukken, bijvoorbeeld hoe het zit met kinderen die in het VK geboren zijn en waarvan een of beide ouders de Nederlandse nationaliteit hebben. Daarnaast antwoordde Zegwaard onder andere op vragen over de AOW en pensioenen die zijn opgebouwd in andere EU-landen. Ook legde zij uit hoe het zit met zorgverzekeringen.

Bekijk de Brexit-informatieavonden op Facebook

Eerder waren er al Brexit-informatieavonden in Londen, Southampton en Manchester. Ook die bijeenkomsten kunt u bekijken op het videokanaal van de ambassade op Facebook.