Kyiv 2018 - Receptie ter gelegenheid van Koningsdag

Bericht aan alle Nederlanders woonachtig in Oekraïne.

U bent van harte welkom op de receptie die de Nederlandse Ambassade te Kyiv op 26 april 2019 ter gelegenheid van Koningsdag zal organiseren. Om veiligheidsredenen dient u zich hiervoor apart aan te melden zodat u, per e-mail, een uitnodiging kan worden toegezonden.

Kings Day 2018

Toegang tot de receptie is uitsluitend op vertoon van deze uitnodiging.

Hiervoor dient u zich aan te melden door middel van het onderstaande e-mail.

Op het e-mail dient u uw volledige naam en volledig adres te vermelden, en of u met of zonder echtgeno(o)t(e) / partner komt. Indien u met echtgeno(o)t(e) / partner komt, wordt u verzocht om tevens de volledige naam van uw partner op dit formulier te vermelden.

Sluitingsdatum voor registratie is 13 april 2019