Minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden, Stef Blok, op bezoek in Colombia

  • Zijn bezoek was erop gericht de uitstekende betrekkingen tussen de twee landen te bekrachtigen en de steun van Nederland voor de vrede in Colombia te herbevestigen.
  • Vrijdag 6 april vond er een ontmoeting plaats met zijn Colombiaanse collega Maria Angela Holguín en op zaterdag 7 april bezocht hij de regio Pondores waar gedemobiliseerde FARC-leden zich voorbereiden op hun re-integratie in de maatschappij. De Minister werd hierbij vergezeld door de Hoge Commissaris voor de Vrede, Rodrigo Rivera, en het hoofd van de missie van de Verenigde Naties, Jean Arnault.

Bogotá, 5 de abril 2018 -. De minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden, Stef Blok, bezocht Colombia tussen 6 en 7 april. Hij arriveerde in Colombia na een kennismakingsbezoek aan de Caribische delen van het Koninkrijk, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

De focus van het bezoek van Minister Blok was om de uitstekende betrekkingen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Colombia te bekrachtigen, ook vanwege de nabijheid van de eilanden Aruba en Curaçao, autonome landen binnen het Koninkrijk. Eveneens herbevestigde de Minister van Buitenlandse Zaken zijn steun aan de Colombiaanse regering voor het vredesakkoord in Colombia.

Nederland steunt de uitvoering van het vredesakkoord met de FARC actief. Nederland draagt ​​bij aan het Trust Fund van de Europese Unie voor de Vrede in Colombia en werkt ook mee aan de afspraken over Transitional Justice, de deelname van slachtoffers, politieke participatie, humanitaire ontmijning, het verbeteren van de situatie van mensenrechtenverdedigers, lokale leiders en de afro-Colombiaanse en inheemse gemeenschappen.

Nederland werkt ook samen met de Colombiaanse regering aan het verbeteren van de landsregistratie door inzet van het Nederlandse Kadaster. Nederland ondersteunt ook de vredesonderhandelingen tussen de Colombiaanse regering en de ELN, als lid van de steungroep die deze onderhandelingen begeleid.

Minister Blok besprak deze kwesties op 6 april met de Minister van Buitenlandse Zaken van Colombia, Maria Angela Holguín. Ook sprak hij met andere ministers en vertegenwoordigers van internationale organisaties. Andere onderwerpen waren: migratie, handelsrelaties, ontwikkelingen in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties waar Nederland lid van is in 2018.

Blok was ook aanwezig bij de lancering van het project “Rural Peace”, een project dat wordt gefinancierd uit het Trust Fund van de Europese Unie voor de Vrede in Colombia, de Nederlandse regering en de Nederlandse organisatie ICCO. Dit project, met een omvang van 4,5 miljoen euro, beoogt de uitvoering van het vredesakkoord in Nariño en Putumayo te ondersteunen.

Zaterdag 7 april brachten de Minister een bezoek aan het gebied Pondores, in de regio Guajira. De minister, die werd vergezeld door de Hoge Commissaris voor de Vrede, Rodrigo Rivera en het hoofd van de missie van de Verenigde Naties, Jean Arnault, kon van dichtbij meemaken hoe de uitvoering van het vredesakkoord met de FARC en het re-integratieproces van de ex-strijders vordert.