Proef paspoortaanvraag in Montpellier

Sinds enige jaren kunnen Nederlanders in het buitenland hun paspoort alleen aanvragen bij de Nederlandse ambassades, enkele grensgemeenten of op Schiphol. Een Nederlander die in Frankrijk woont, dient zijn paspoort bij de ambassade in Parijs aan te vragen. Dat kan niet meer bij de honorair consulaten. Zo’n reis naar Parijs is vaak kostbaar en tijdrovend. Op 27 en 28 maart hield de ambassade een succesvolle proef met een mobiel aanvraagstation voor reisdocumenten in de regio Montpellier. Op dit moment wordt bekeken of de proef kan worden voortgezet in andere Franse regio’s.

De proef in Montpellier was een succes. Een deel van het consulair team van de ambassade was ter plaatse om aanvragen voor paspoorten en identiteitskaarten te behandelen. In totaal werden 70 Nederlanders geholpen. Zij konden hiervoor een gemotiveerd verzoek indienen, waarbij Nederlanders met een medische indicatie voorrang kregen. Honorair consul Ernst van der Horst had zijn kantoorruimte in het Maison des Relations Internationales beschikbaar gesteld. Ellen van Driel, hoofd Consulaire Zaken, en consulair medewerker Eveline Roeland ontvingen de dossiers en namen vingerafdrukken af. Alle mensen die zich vóór de deadline hadden ingeschreven, konden worden geholpen. Naast Nederlanders die om gezondheidsredenen moeilijk naar Parijs konden komen, kon ook een groot aantal andere mensen worden geholpen. Een aantal mensen moest worden teleurgesteld, omdat zij zich na de deadline hadden ingeschreven.

Aanvraag van een reisdocument

Informatie over de aanvraag van reisdocumenten, zoals het maken van een afspraak of openingstijden, vindt u op de website van de ambassade in Parijs. Daar is ook specifieke informatie over een paspoortaanvraag te vinden. Voor uw informatie: u kunt ook een paspoort aanvragen bij de paspoortbalie op Schiphol dan wel bij diverse Nederlandse (grens)gemeenten. Ook dat is op afspraak.

Extra serviceverlening

Doordat een reisdocument alleen in Parijs kan worden aangevraagd, is er helaas vaak een wachttijd om in aanmerking te komen voor een afspraak op de ambassade. Het consulair team werkt hard aan het inkorten van deze wachttijd.

Ook bekijkt het consulair team of dit najaar een andere regio in Frankrijk met het mobiele aanvraagstation kan worden bezocht. Welke regio dat zal zijn, is nog onduidelijk. Het consulair team wil ook in 2019 zulke bezoeken af leggen. Deze dienstverlening blijft in eerste instantie gericht op Nederlanders die om medische beperkingen of andere bijzondere redenen niet naar Parijs kunnen afreizen.

U wordt aangeraden om voor de inzet van het mobiele aanvraagstation de nieuwsberichten en de sociale media (Facebook of Twitter) van de ambassade in de gaten te houden. U wordt verzocht om de ambassade niet tussentijds te benaderen met vragen.

Door de ogen van een Nederlandse

Theodora Besse schreef een blog op het platform www.Nederlanders.fr over haar ervaring bij haar paspoortaanvraag in Montpellier.