Grote handelsmissie naar India

Minister-president Rutte en vier collega-ministers reizen tussen 22 en 25 mei naar India voor een werkbezoek en handelsmissie. De minister-president zal minister-president Modi van India ontmoeten en met hem de strategische relatie tussen Nederland en India en verdieping van de samenwerking op politiek en economisch terrein bespreken.

Minister-president en vier ministers

Naast minister-president Rutte zijn uit het kabinet aanwezig: minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten, minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen en minister voor Medische Zorg en Sport Bruno Bruins. Een aantal ministers leidt tijdens dit bezoek deelmissies naar andere steden in India.

Meerdere sectoren

Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, is de zakelijk missieleider voor de handelsmissie, die open staat voor bedrijven en kennisinstellingen uit de volgende sectoren:

  • Water, Logistiek & Maritiem
  •  Agri & Food en Tuinbouw
  • Hightech & IT
  • Life Science & Health
  • Smart Cities

Indiase economie groeit jaarlijks met 7%

De Indiase economie ontwikkelt zich snel. Het land kent een gemiddelde economische groei van meer dan 7%, een jonge en steeds beter opgeleide bevolking en een snel groeiende middenklasse. De Indiase regering heeft de afgelopen jaren initiatieven genomen op het gebied van duurzaamheid, leefbare steden en bijvoorbeeld haveninfrastructuur. Daarnaast worden in hoog tempo maatregelen ingevoerd om het Indiase handels-en investeringsklimaat te verbeteren. Dit biedt kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven die tijdens de missie verder worden onderzocht.

Aanmelden kan tot 18 april via onderstaande link.