Bezoek Ambassadeur aan Minister Rafalska

Op 29 maart had ambassadeur Ron van Dartel een ontmoeting met Elzbieta Rafalska en Stanislaw Szwed, respectievelijk Minister en Staatssecretaris van Familiezaken, Arbeid en Sociaal Beleid. Besproken werd de hechte bilaterale samenwerking tussen de arbeidsautoriteiten van beide landen.

Daarnaast kwamen bestaande en nieuwe initiatieven van de Nederlandse autoriteiten ter voorkoming van uitbuiting ter sprake, zoals aanvullende fondsen voor inspecties, de bewustwordingsactiviteiten onder werknemers en tussenpersonen, en initiatieven gericht op verbeterde huisvesting. De ambassadeur verwees tevens naar de recente herziening van de EU detacheringsrichtlijn, als een belangrijk instrument voor de gelijkwaardige behandeling van werknemers binnen de EU.

Bezoek CdP aan Minister Rafalska