Aanmeldingsformulier Ontvangst Nederlandse Gemeenschap in Luxemburg

Hunne Majesteiten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima brengen van 23 tot en met 25 mei een Staatsbezoek aan Luxemburg op uitnodiging van Hunne Koninklijke Hoogheden de Groothertog en Groothertogin van het Groothertogdom Luxemburg. Ter gelegenheid van het Staatbezoek hebben de Koning en Koningin het voornemen om tijdens een ontvangst kennis te maken met leden van de Nederlandse gemeenschap in Luxemburg.

Wanneer U in het bezit bent van de Nederlandse* nationaliteit kunt U zich aanmelden voor de Ontvangst Nederlandse Gemeenschap. U dient minimaal 18 jaar te zijn en geregistreerd als woonachtig in Luxemburg sinds 22 mei 2017.

U kunt zich aanmelden door dit aanmeldingsformulier met correcte informatie volledig ingevuld te versturen.

*) Partners van Nederlanders kunnen zich ongeacht hun nationaliteit aanmelden voor de Ontvangst Nederlandse Gemeenschap

Wij wijzen U erop dat in het geval Uw partner ook aanwezig wil zijn, hij/zij zichzelf aan dient te melden middels het insturen van een eigen volledig ingevuld aanmeldingsformulier.

Door op de knop 'Versturen' te drukken wordt Uw aanmelding in behandeling genomen. Gezien het grote aantal in Luxemburg woonachtige Nederlanders kunnen wellicht niet alle aanmeldingen worden gehonoreerd. De aanmeldingen zullen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Uw gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden.

Aanmeldingsformulier Ontvangst Nederlandse Gemeenschap in Luxemburg

1. Persoonsgegevens

Bijv. adellijke en/of academische titel(s) en/of militaire rangen, voluit geschreven

Aanhef *

Conform uw geldig Nederlands paspoort of geldig identiteitsbewijs indien uw partner de Nederlandse nationaliteit heeft.

Conform uw geldig Nederlands paspoort of geldig identiteitsbewijs indien uw partner de Nederlandse nationaliteit heeft.

Conform uw geldig Nederlands paspoort of geldig identiteitsbewijs indien uw partner de Nederlandse nationaliteit heeft.

Voor aanmelding dient u 18 jaar of ouder te zijn

Nationaliteit *

Personen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben kunnen zich aanmelden om hun Nederlandse partner op de Ontvangst Nederlandse Gemeenschap te kunnen vergezellen.

Bijvoorbeeld Verklaring van Nederlanderschap (VVN).

Bijvoorbeeld Paspoort.

Met huisnummer en eventuele toevoeging. Let op: Geen adres postbus.

Let op: Geen postcode postbus.

Belangrijk! Mocht u na het versturen van de aanmelding van woonadres wijzigen, stuur dan een email naar lux-ong@minbuza.nl onder opgave van uw nieuwe Luxemburgse adres en datum van verhuizen

Alleen cijfers invullen, zonder spaties. Inclusief landnummer.

U dient sinds 22 mei 2017 in Luxemburg woonachtig te zijn.

Voluit geschreven in max. 5 woorden.

Een korte omschrijving van de activiteiten van het bedrijf of de organisatie in maximaal 50 woorden.

In maximaal 100 woorden uw persoonlijke interesses, liefhebberijen, hobby’s en/of achtergrond aangeven waarvan u denkt dat ze interessant zijn voor het Koninklijk Paar.

2. Partner deelname

Indien uw partner zich wenst op te geven, dan dient hij/zij een eigen aanmeldingsformulier toe te sturen. Eén van de partners dient de Nederlandse nationaliteit te hebben en deze persoon dient zich ook aangemeld te hebben voor de Ontvangst Nederlandse Gemeenschap.

Partner deelname *

Aangeven of uw partner zich ook zal aanmelden/heeft aangemeld voor de Ontvangst Nederlandse Gemeenschap.

Volledige naam van uw partner.