Mogelijkheid tot bijwonen van openen en tellen van de stemmen Raadgevend Referendum

Op 21 maart vindt het Raadgevend Referendum plaats over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Nederlanders in het buitenland kunnen hun stem uitbrengen per brief. Het verwerken en tellen van de stemmen gebeurt door een briefstembureau. Ook de Nederlandse ambassade in Nairobi richt op de dag van het referendum zo’n briefstembureau in. Om 15.00 uur zullen de enveloppen worden geopend om de stemmen te tellen. Dit is een openbaar proces. Vanaf 14.45 uur zijn belangstellenden welkom om daar getuige van te zijn. Het adres van de ambassade is Riverside Lane, off Riverside Drive. Voor toegang is een legitimatiebewijs is vereist